Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80311
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Matonienė, Daiva
Title: Economical grounding of stand planting in areas less favourable for farming
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 18(40) (2002)
Extent: p. 71-74
Date: 2002
Keywords: Mažiau tinkama ūkininkauti žemė;Žemės ūkio paskirties žemė;Miško želdinių įveisimas
Abstract: Šalies orientacija į Europos Sąjungą iš esmės keičia požiūrį į žemės naudojimą, ūkininkavimo būdus ir aplinkos išsaugojimą. Ypatingai daug pertvarkymų numatyta mažiau tinkamoje ūkininkauti žemėje. 1998 m. balandžio 9 d. šalies Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 425 “Dėl miškų įveisimo privačioje žemėje tvarkos patvirtinimo”. Dokumente numatytos pagrindinės miškų įveisimo kryptys, pagrįstos ekonominiu aspektu – fiksuotu žemės našumo balu ir racionalia žemėvalda (miškus, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties, galima įveisti tik žemėse, kurių našumas ne didesnis kaip 27 balai). Atlikus tyrimą nustatyta, kad pelnas ūkiuose auginant prekinius žemės ūkio augalus (kviečius, rugius, kvietrugius, miežius, avižas, grikius ir bulves) gaunamas tada, kai žemės ūkio naudmenų našumas yra 32 ir daugiau balų. Taigi galima teigti, kad toks žemės ūkio naudmenų našumo balas gali būti traktuojamas kaip riba tarp nenašių ir mažo našumo žemių. Miško želdiniai turėtų būti įveisiami iki 32 balų žemėse, nekeičiant žemės naudojimo paskirties. Anksčiau minėtas Vyriausybės nutarimas Nr. 425 “Dėl miškų įveisimo privačioje žemėje tvarkos patvirtinimo” turėtų būti koreguojamas. Ekspertų vertinimais, norminis pelningumas iki 8 %, kai veiklos intensyvumas vidutinis ir gera ūkio vadyba, jau leidžia minimaliai reprodukuoti ir gali būti traktuojamas kaip riba tarp mažo ir vidutinio našumo žemės ūkio naudmenų. Remiantis tuo ir atlikus koreliacinę-regresinę analizę tarp ūkininkų ūkiuose gaunamo pelno iš 1 ha žemės ūkio naudmenų bei žemės ūkio naudmenų našumo balo, nustatyta, kad ši riba yra 35 balai
Lithuania's orientation to European Union changes the farmers' attitude to land use, farming types, and environmental protection. Particularly, many reforms are planned in areas less favourable for farming. In 9 April 1998, the Government of the Republic carried the resolution No. 425 'About enactment of the order of stand planting in private land' (Lietuvos, 1998). The main stand planting directions, which are based on economical aspect, fixed point of land efficiency, as well as on rational farming land, are foreseen in this order. It was established that the profit from marketable agricultural plants (wheat, rye, triticale, oat, barley, buckwheat and potatoes) is gained in farms where farming land profit reaches 32 and more points of efficiency. Thus, it can be stated that farming land profitability point can be treated as a limit between productive and less productive lands. Stand plants could be grown in farming land with 32 points of productivity, without changing the purpose of land use. The mentioned Government's resolution No. 425 'About enactment of the order of stand planting in private land' should be corrected. According to expert's opinion, normative profitability up to 8%, when there is average intensity of the activity and good farm management, already allows us to fulfill farm reproduction and could be treated as a limit between low and average productivity of farming lands (Caplikas ir kt., 1999). Thus, according to this and having carried out correlation regressive analysis between gained profit in the farms from 1 ha and productivity point of farming land, it was established that this limit works when farming land productivity is 35 points
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80311
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.