Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80174
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ramonas, Česlovas;Ruplys, Bronislovas
Title: Kruonio HAE aukštutinio baseino vandens lygių staigios kaitos įtaka geofiltracijai
Is part of: Vagos. , Nr. 74 (27),1 (2007)
Extent: p. 50-56
Date: 2007
Keywords: Geofiltracija;Kruonio HAE;Mechaninė sufozija;Geohydrodynamic;Kruonis PSHPP;Suffosion
Abstract: Straipsnyje aprašyta Kruonio HAE aukštutinio baseino (AB) dambos geofiltracįjos ekstreminio atvejo - staigiai keičiant vandens lygį (ABVL) -skaitmeninio modeliavimo metodika ir aptarti gauti rezultatai. Nagrinėti šie du reiškinio variantai: kai AB atraminė siena yra sandari (kaip suprojektuota) ir kai siena yra nesandari (sienoje yra atsivėrusi deformacinė siūlė). Modeliuota geofiltracija ir KHAE AB damboje, ir jos aplinkoje pagal skirtingus skaitmeninius modelius. Naudota kompiuterinė programa PLAFI. Nustatyta, kad staigus ABVL keitimas geofiltracinei situacijai AB damboje ir jos aplinkoje normaliu atveju didesnės įtakos neturi. Staigus ABVL keitimas turi įtakos tik geofiltracinei situacijai damboje esant nesandariai AB atraminės sienos deformacinei siūlei. Geofiltracijos debitas ties siūle gali siekti 277 m3/d, didžiausias geofiltracįjos slėgio aukščio gradientas - iki 2,5. Tai gali sukelti mechaninę sufoziją, tačiau jos galimybės labai ribotos, nes dambos masyvo smėliai daugiausia nesufoziniai, o dideli filtracijos slėgio aukščio gradientai susidaro tik prie pat nesandarios deformacinės siūlės
In the paper the method of the numerical simulation of the extreme case of geohydrodynamics - with sharp change of upper reservoir's water level (URWL) is described and simulation results are discussed. Two variants of the phenomenon are simulated: when the retaining wall of the UR is watertight (as designed) and when the retaining wall is leaky (due to non hermetic deformation joint). Geohydrodynamic simulation by means of the special numerical model has been carried out not only for the dike of the UR but for the surroundings of the UR as well. The computer programme PLAFI was used. It was found that the sharp change of the URWL does not significantly change the geohydrodynamic situation in the surroundings of the UR at any case. The sharp change of the URWL influences the geohydrodynamic situation in the dike of the UR only when the deformation joint of the retaining wall is non hermetic. Seepage discharge at the joint can reach 277 m3/(d-m) and the gradient of geohydrodynamic head can reach 2.5. Since non suf-fosional sands compose the soil of dike and significant values of geohydrodynamic head gradients have place just at the non hermetic joint only the mechanical suffosion can be caused
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80174
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

38
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.