Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80071
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Pranas
Title: Kaimiškųjų teritorijų žemės naudojimo problemos
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2007, T. 14, Nr. 1
Extent: p. 82-90
Date: 2007
Keywords: Žemės ūkio naudmenos;Žemės reforma;Žemės naudojimas;Paralelinė raiška;Lietuvos žemdirbių sąjūdis;Ūkininkai;Kraštovaizdis;Farming lands;Land reform;Land use;Farmers;Landscape
Abstract: Kaimo plėtros politika turi užtikrinti tradicinio kaimo gyvenimo būdo išsaugojimą ir racionalų žemės naudojimą. Analizuojant šalies demografinius pokyčius nustatyta, jog kaimo gyventojų skaičius iki 1990 m. sparčiai mažėjo; šios tendencijos iki šiol išliko tik Rytų Lietuvos regione. Dėl įvykusio esminių kaimo pertvarkymo 1948–1989 m. žemės ūkio naudmenų plotas vidutiniškai kasmet mažėjo po 18,9 tūkst. ha. Dėl žemės reformos pasekmių 1990– 2005 m. žemės ūkio produkcijai išauginti panaudotų (deklaruotų) žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo 777 tūkst. ha. Apleistų žemių daugiausia probleminiame Rytų Lietuvos regione, kuriame vyrauja nenašūs dirvožemiai ir yra mažiau darbingo amžiaus kaimo gyventojų. Analizuojant konkurencingų ūkių formavimosi procesą nustatyta, kad ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys vidutiniškai šalyje naudoja 78,3% žemės ūkio naudmenų, o Rytų Lietuvos regiono apskrityse – 58,6–67,0%. Tam turi įtakos ir netolygiai vykstanti žemės įteisinimo privačion nuosavybėn darbai. Pagrindiniai žemės reformos darbai, įskaitant valstybinės žemės pardavimą, daugelyje šalies apskričių bus baigti per 3–5 metus, o Vilniaus ir Utenos apskrityse – per 7 metus. Įvykę esminiai socialiniai ir ekonominiai pokyčiai turėjo įtakos žemės naudojimo intensyvumui: šalyje neproporcingai daug ariamojoje žemėje įrengtų pievų ir ganyklų. Siekiant užtikrinti subalansuotą kaimo plėtrą, tikslinga šį procesą reguliuoti rengiant bei gyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, diferencijuotai taikant valstybės rėmimo priemones, taip pat tobulinant žemės naudojimą ir teritorijų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus
The policy of rural development must ensure the preservation of the traditional rural life style and rational land use. The rural population significantly diminished before 1990. Recently this tendency remains only in East Lithuanian regions. Farming land area was diminishing 18.9 thousands ha yearly during 1948–1989 due to essential changes of rural territories. During 1990–2005, farming land area decreased by 777 thousands ha because of the land reform. The biggest area of abandoned land is in East Lithuania where infertile soils prevail and the number of working rural inhabitants is smaller. On average, in Lithuania farmers and agricultural enterprises use 78.3% and in East Lithuania counties 58.6–67.0% of farming lands. One of the causes can be uneven land privatization. The main land reform activities in most of the counties will be finished in 3–5 years, while in Vilnius and Utena counties after 7 years. Social and economic changes also impacted land use intensity – the area of meadows and pastures established in arable land is out of proportion. To ensure sustainable rural development, these processes should be regulated by preparing and implementing territory planning documents, by differentiated state support, amended legal acts related to land use and territory planning
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem71/Zem_082_090.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem71/Zem_082_090.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.