Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80052
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Jakienė, Elena;Venskutonis, Virginijus;Mickevičius, Marius
Title: Augimo reguliatorių fiziologinis aktyvumas bei poveikis cukrinių runkelių produktyvumui
Is part of: Vagos. , Nr. 75 (28) (2007)
Extent: p. 7-12
Date: 2007
Keywords: Augimo reguliatoriai;Cukriniai runkeliai;Derlingumas;Cukringumas;Grow regulators;Sugar beet;Fecundity;Sugary
Abstract: Augimo reguliatorių stilitų MM-464 ir MM-2-455 fiziologinio aktyvumo tyrimai atlikti LŽUU Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Dideliu fiziologiniu aktyvumu pasižymėjo bandyme tirtų augimo reguliatorių - stilitų 90 mg f1 - koncentracijos tirpalai. Šiais tirpalais sudrėkinti miežių daigai išaugo vidutiniškai 2,3-2,6 cm didesni, šaknys 3-5 cm ilgesnės, 10 daigų biomasė buvo 1,2-1,6 g didesnė, lyginant su kontroliniame variante užaugusiais daigais. Lauko bandymai atlikti LŽŪU Bandymų stotyje. Tirta augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių produktyvumui. Šešių porų tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje esantys 'Latine' veislės cukrinių runkelių daigai, nupurkšti augimo reguliatorių stilitų 90 mg I"1 koncentracijos tirpalais bei augimo reguliatorių Humicop 200 ml l'ir Penergetic 0,5 ml I'1 koncentracijos tirpalais. Kitos agrotechninės priemonės buvo taikomos pagal Bandymų stoties cukrinių runkelių auginimo technologiją. Cukrinių runkelių derlius nuimtas rankomis, panaudojant traktorinį šakniavaisių keltuvą. Šakniavaisių cukringumas nustatytas Marijampolės cukraus fabrike. Cukrinių runkelių daigus nupurškus bandyme tirtų auginio reguliatorių tirpalais, gautas didesnis ir geresnės kokybės šakniavaisių derlius. Dėl augimo reguliatorių Penergetic bei stilitų MM-464 ir MM-2-455 įtakos, šakniavaisių derlingumas patikimai padidėjo vidutiniškai 5-71 ha"' arba 9-12 proc., cukringumas padidėjo 43-52 proc. vienetais, baltojo cukraus gauta 1-1,3 t ha*1 patikimai daugiau, lyginant su kontroliniu variantu, kur augimo reguliatoriai nebuvo panaudoti. Cukrinių runkelių daigus nupurškus reguliatoriaus Humicop tirpalu, šakniavaisių derlingumas bei cukringumas padidėjo nežymiai ir nepatikimai
The research on physiological activity of growth regulators - stilites was experimented in the Laboratory of Agrobiotechnology at the Lithuanian University of Agriculture. Field experiments were carried out at the Experimental Station of Lithuanian University of Agriculture. The influence of growth regulators on sugar beet productivity was studied. Sugar beet sprouts of species ,,Latine" with 6 pairs of leaves were sprayed with growth regulators stilits M-2-455, MM462, MM 464 90 mg I'1 concentrated leach and growth regulators Humicop 200 ml I"1 and Penergetic 0.5 m! I"1 concentrated leach. At the Experimental Station other agro technical operations and sugar beet growing technologies were used. Crop was harvested manually and only for root-crop lift tractors were used. The sugary of root-crops was measured in Marijampole sugar factory. The experiment showed that after sugar beet sprouts were sprayed with growth regulators leach, root-crops fecundity became bigger and the quality of sugar beet improved. Under the influence of growth regulators Penergetic and stilites MM-464 and MM-2-455, yield of root-crops increased approximately by 5-71 ha'1 or 9-12%, the amount of sugary increased by 0.43-0.52%. Comparing with plants where growth regulators were not used, there were received 1-1.3 t ha'1 more of white sugar. Using Humicop leach for spraying sugar beet sprouts, the increase of harvest and sugary was fractional
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80052
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

70
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

10
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.