Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79723
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Staugaitis, Gediminas;Petrauskienė, Renata
Title: Lapų trąšų įtaka salyklinių miežių derliui, kokybei ir pelningumui
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas., T. 93, Nr. 2 (2006)
Extent: p. 54-64
Date: 2006
Keywords: Miežiai;Lapų trąšos;Baltymai;Grūdų kokybė;Barley;Proteins;Leaf-feeding;Grain quality
Abstract: Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje 2002-2004 metais daryti tyrimai, kurių tikslas – ištirti lapų trąšų su įvairiomis maisto medžiagomis įtaką salyklinių miežių derliui, grūdų kokybei, pelningumui. Bandymai atlikti karbonatingame sekliai glėjiš-kame išplautžemyje, lengvame priemolyje ant vidutinio sunkumo bei sunkaus priemolio. Nustatyta, kad patręšus salyklinius miežius lapų trąšomis, didėjo grūdų derlius, o vidutiniais grūdų derliaus priedas, per lapus purškiant mikroelementinėmis trąšomis atonu AZ, gautas 8,7 %, kalio-azoto trąšomis fainalu K – 7,1 %, azoto trąšomis delfanu arba kalcio-boro trašomis boraminu Ca – 5,2-5,4 %. Lapų trąšos taip pat didino ir šiaudų masę, daugiausiai tręšiant azoto trąša delfanu. Iš lapų trąšų baltymų kiekis grūduose iš esmės didėjo tik tręšiant kalcio-boro lapų trąšomis boraminu Ca, tačiau nuo jų mažėjo beazotinių ekstraktinių medžiagų grūduose. Riebalų, ląstelienos bei pelenų kiekis miežių grūduose daugiau priklausė nuo metų sąlygų, nei nuo naudotų lapų trąšų. Riebalų kiekis grūduose daugiausiai padidėjo nuo azoto trąšų delfano ir mikroelementinių trąšų atono AZ, o pelenai – nuo mikroelementinių atono AZ ir kalcio-boro lapų trąšų boramino Ca. Tuo tarpu ląstelienos kiekį azoto trąšos delfanas mažino, o kalcio ir boro turinčios trąšos boraminas Ca – didino. Trejų metų duomenimis, salyklinius miežius pelningiausia buvo tręšti mikroele-mentinėmis atonu AZ ir kalcio-boro boraminu Ca lapų trąšomis – pelnas iš hektaro sudarė vidutiniškai 43-45 Lt
During 2002-2004 the experiments were carried out of the Lithuanian University of Agriculture. The aim was to evaluate the effect of leaf-feed fertilisers, containing different nutrients, on the yield, grain quality and profitability of malting barley. The soil of the experimental site is characterised as Sod Epihypogleyic Luvisol, light loam on medium and clay loam. Leaf-feeding of malting barley crop increased the grain yield. Average rate of the increase depended on the kind of fertiliser applied: 8.7 % when micro-elements fertiliser Aton AZ was applied, 7.1 % - potassium and nitrogen fertiliser Fainal K, 5.2-5.4 % - nitrogen fertiliser Delfan or calcium and boron fertiliser Boramin Ca. Application of leaf-feed fertilisers increased the straw yield as well, the largest increase was recorded in the treatment where nitrogen fertiliser Delfan was applied. Larger output of grains exceeding 2,5×20 mm in size was in treatments where Aton AZ, Boramin Ca (7 % increase) and Fainal K fertilisers (6 % increase) were applied
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/93(2)tomas.pdf
http://www.lzi.lt/tomai/93(2)tomas.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.35 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.