Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79696
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Audrius;Kinčius, Liudas;Kudakas, Viktoras
Title: Melioruotų žemių būklės vertinimas
Is part of: Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d. Birštonas, 2006
Extent: p. 69-73
Date: 2006
Keywords: Melioruotų žemių būklė;Žemės įvertinimas;GIS panaudojimas;Evaluation;Conditions of drained land;Use of GIS;Chemical properties
ISBN: 9955448512
Abstract: Lietuvos Respublikoje yra 2,6 mln. ha drenažu nusausintų žemių. Kasmetinės investicijos į melioraciją dabartiniu metu sudaro apie 45 milijonus litų ir jos negali užtikrinti normalaus melioracijos sistemų funkcionavimo. Lietuvai integruojantis į ES būtina sukurti konkurencingas žemės ūkio struktūras, o visa žemės ūkio gamyba faktiškai vyksta nusausintose žemėse. Išauginamos žemės ūkio produkcijos kiekis yra tiesiogiai su¬sijęs su žemės ūkio naudmenų našumu, o pastarasis - su melioracinių sistemų būkle. Tačiau rinkos ekonomikos sąlygomis neįmanoma skirti lėšų visoms drenažo sistemoms atnaujinti, todėl lėšų skirstymas turėtų būti pagrįstas ekonomiškai, įvertinus ekonominę naudą. Tam būtina turėti efektyvią melioruojamų žemių ir melioracijos statinių būklės įvertinimo sistemą. Lietuvoje nuo 1965 m. buvo atlikta nemažai įvairaus detalumo nusausintų žemių bei melioracijos statinių įvertinimų. Šiam darbui reikia daug finansinių, darbo bei laiko sąnaudų, o melioracijos infrastruktūros valdymo ir reguliavimo operatyvumas ir priimtų sprendimų efektyvumas priklauso nuo to, kaip greitai galime gauti informaciją apie melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Kadangi ši informacija susijusi su erdve, vienas iš efektyviausių sprendimų - naudoti GIS sistemas. Šiuo metu yra kuriama MclGIS sistema, kurios vienas iš tikslų galėtų būti melioruotų žemių būklės bei melioracijos statinių efektyvus įvertinimas. Ši sistema leistų efektyviai rinkti ir atnaujinti duomenis bei spausdinti atnaujintą kartografinę medžiagą. Pagal paruoštą MelGIS kūrimo metodiką, šios duomenų bazės bus kuriamos bei administruojamos tiek savivaldybių, tiek valstybės, jų specifikacija ir kodavimas yra suderinti su Lietuvos integruotos GIS specifikacija. MelGIS bus galima panaudoti daug plačiau, in¬tegruojant ją į bendrą žemės išteklių informacinę sistemą
The most productive farming lands are drained lands in Lithuania. Yearly investments for maintenance and repair of drained land and reclamation constructions can not ensure the normal functioning of reclamation systems. Considering Lithuanian integration into the EU it is necessary to establish competitive agricultural structures and the largest part of agricultural production takes place in the drained land. The productivity of farming lands is directly related to condition of reclamation systems. There are not enough funds for renova¬tion of all reclamation systems, therefore, the allocation of money has to be grounded economically. This task can be solved with the help of effective system for evaluation of drained lands and reclamation constructions. Aim of the research is to evaluate the need for evaluation of drained land and identify the possibilities to use G1S for that purpose. Many evaluations of drained land and reclamation constructions have been done since 1965 in Lithuania. Such works require many financial, human and time resources, but effectiveness of adopted decisions and efficiency of regulation and management of the entire land reclamation infrastructure depend on the actual information about land reclamation system. Since this information is related to the space, the most effec¬tive solution is to use G1S systems. At present the reclamation G1S system (MelGIS) is under development, which in addition to other objec¬tives that may be used for effective evaluation of drained lands and reclamation constructions. This database will also facilitate collection and update of information on reclamation systems and printing newest cartographical material. According to prepared methodology such GIS system will be created and managed at both local and state level. The specification of database corresponds to common Lithuanian integrated GIS specification, there¬fore, data can be used in other GIS databases as well
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79696
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

68
checked on Jun 1, 2020

Download(s)

8
checked on Jun 1, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.