Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79551
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ramonas, Česlovas Linksmutis;Ruplys, Bronislovas
Title: Staigiai keičiamo Kruonio HAE aukštutinio baseino vandens lygio įtaka geofiltracijai
Is part of: Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d. Birštonas, 2006
Extent: p. 9-12
Date: 2006
Keywords: Geofiltracija;Kruonio HAE;Mechaninė sufozija;Geohydrodynamics;Kruonis PSHPP;Suffusion
ISBN: 9955448512
Abstract: Straipsnyje aprašyta ekstreminio Kruonio HAE geofiltracijos atvejo — staigiai keičiant ABVL - skaitmeninio modeliavimo metodika ir aptarti gautieji rezultatai. Nagrinėti du reiškinio variantai: kai AB dambos atraminė siena yra sandari (kaip suprojektuota) ir kai siena yra nesandari (sienoje yra atsivėrusi deformacinė siūlė). Modeliuota geofiltracija ir KHAE AB aplinkoje, ir AB damboje pagal atskirus skaitmeninius modelius. Naudota kompiuterinė programa PLAFI. Nustatyta, kad staigus ABVL keitimas geofiltracinei situacijai AB aplinkoje bet kuriuo atveju didelės įtakos neturi. Staigus ABVL keitimas geofiltracinei situacijai AB damboje turi įtakos tik esant nesandariai atraminės sienos deformacinei siūlei. Geofiltracijos debitas ties siūle gali siekti 277 m3/(d'in), geofiltracijos slėgio aukščio gradientas — 2,5. Tai gali sudaryti prielaidas mechaninei sufozijai. Tačiau dambos masyvo smėliai daugiausia nesufoziniai, o dideli filtracijos slėgio aukščio gradientai susidaro tik prie pat nesandarios deformacinės siūlės, todėl mechaninė sufozija nėra problemiška
In the paper the method of the numerical simulation of the extremal case of geohydrodynarn-ics - with sharp change of upper reservoir water level (URWL) - is described and simulation results are discussed. Two variants of the phenomenon are simulated: when the retaining wall of the UR is watertight (as designed), and when the retaining wall is leaky (due to unclosed deformation joint). Geohydrodynamics simulation is carried out both for the surroundings of the UR and for the levee of the UR by means of the special numerical model. The computer programme PLAFI is used. It has been found out that the sharp change of the URWL does not significantly change the geohydrodynamic situation in the surroundings of the UR in any case. The sharp change of the URWL influences the geohydrodynamic situation in the levee of the UR only when the deformation joint of the retaining wall is unclosed. Seepage discharge at the joint can reach 277 m3/(d-m), and the gradient of geohydrodynamic head can reach 2.5. It may cause the mechanical suffusion, but levee's soil is sand and it is non-suffosical, and, in addition, significant values of the geohydrodynamic head gradients have place only near the unclosed joint
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79551
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.29 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.