Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79160
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biochemija (N004) / Biochemistry
Author(s): Dabkevičiūtė, Laura
Title: Užląstelinio užpildo analogų sąveikos su smegenėlių ląstelėmis tyrimas
Other Title: Investigation of interaction of extracellular matrix analogues with cerebellar cells
Extent: 48 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Neuronų glijos ląstelės;Neuron cerebellar cells;Plastikas;Plastic;Hidrogeliai;Hydrogels
Abstract: Laboratorijose naudojamas plastikas ląstelių kultūrų auginimui neatitinka realios in vivo aplinkos, todėl gauti rezultatai ant jo gali būti klaidinantys. Dėl šios priežasties imama ieškoti naujesnių, labiau in vivo sąlygas atitinkančių ląstelių kultūrų auginimo aplinkų. Šio darbo tikslas - įvertinti hidrogelinių matricų tinkamumą funkcionalių neuronų ir glijos ląstelių kultūrų auginimui. Kolageną imituojančio peptido hidrogelis (KIPH) bei KIPH praturtintas fibronektino aktyvų centrą imituojančia RGD seka buvo tiriami kaip matricos, galimai užtikrinančios optimalesnes, nei plastikas, sąlygas ląstelėms augti. Tyrimui buvo naudotos pirminės neuronų-glijos ir grynos mikroglijos ląstelių kultūros išskirtos iš besivystančių 5-7 dienų amžiaus „Wistar“ veislės žiurkių smegenėlių. Ląstelės buvo vertinamos po 4 ir 7 dienų, gyvose ląstelėse buvo stebėtas išsidėstymas ir vertinamas neuronų funkcinis subrendimas, o fiksuotose ląstelėse – kultūros sudėtis ir skirtingų ląstelės tipų skaičius. Skirtingai nei tolygus ląstelių tinklas ant plastiko ir stiklo, ant hidrogelinių matricų ląstelės jau po 4 dienų suformavo funkcionalius sferoidus. Nemažai mikroglijos ląstelių buvo aptinkama ramifikuotos būsenos. Padidėjusi mikroglijos proliferacija ant hidrogelių nebuvo sukelta uždegiminio atsako, tai parodė uždegiminis citokinų įvertinimas. Iš gautų rezultatų matome, kad ląstelių morfologija, struktūrinė organizacija ir tarpusavio kontaktai ant hidrogelių artimesni į besivystančių in vivo smegenėlių, negu kultūrose ant poli-L-lizinu dengto plastiko bei stiklo ir identiškos hidrogeliams cheminės medžiagos vienu molekulių sluoksniu dengto stiklo.
Laboratory plastic used for cell culture does not correspond to the actual in vivo environment, and the results obtained on it may be misleading. For this reason, we are looking for new, more in vivo-relevant cell culture environments. The purpose of this work is to evaluate the suitability of hydrogel matrices for the production of functional neurons and glial cell cultures. The collagen-mimicking peptide hydrogel (KIPH) and the KIPH supplemented with fibronectin active center mimicking RGD sequence were investigated as a potentially better matrix for cell culture than plastic. Primary neuronal-glial and pure microglial cell cultures were isolated from the cerebellum of developing 5-7-day-old Wistar rats. The cells were evaluated after 4 and 7 days, the living cells were monitored for the location and functional maturation of the neurons, and in the fixed cells – for the composition of culture and the number of different cell types. Unlike a smooth cellular network on plastic and glass, the cells on the hydrogel matrix formed functional spheroids after 4 days. A number of microglial cells have been detected in the ramified state. Increased microglial proliferation on the hydrogels was not caused by an inflammatory response, as demonstrated by the inflammatory cytokine evaluation. We can see from the results that cell morphology, structural organization, and interactions with hydrogels are closer to developing in vivo cerebellum than in cultures on poly-L-lysine-coated plastic and glass coated with one molecule-thick layer of hydrogel material.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79160
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Biochemijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
laura_dabkevičiūtė_md.pdf1.83 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

72
checked on May 31, 2020

Download(s)

2
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.