Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79156
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Tijūnėlis, Raimundas
Supervisor: Jankauskas, Vytenis
Title: Vidaus degimo variklio trinties poros ,,vožtuvas – lizdas'' apdirbimo kokybės tyrimas
Other Title: Internal combustion engine friction pair „valve – seat“ procesing quality testing
Extent: 50 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Vožtuvas;Valve;Vožtuvo lizdas;Valve seat;Vožtuvo ir lizdo pritrynimas;Valve and valve seat grinding
Abstract: Variklis jau per 100 metų yra pagrindinis automobilio ir kitų transporto priemonių agregatas. Vienas svarbiausių variklio mechanizmų yra dujų skirstymo mechanizmas, įtakojantis degimo kameros sandarumą ir variklio darbo ekonomiškumą. Darbe aprašyta apie vožtuvo lizdo apdirbimą skirtingais įrengimais ir naudojamą papildomą pritrynimo operaciją. Atlikus vožtuvo lizdo apdirbimus buvo matuojama lizdų nuožulų šiurkštis prieš vožtuvo ir lizdo pritrynimą, bei išretinimo išlaikymas po jo. Be to yra ištirta ir visų naudotų vožtuvų cheminė sudėtis. Moderni vožtuvų lizdų apdirbimo įranga yra pranašesnė už senąją, nes leidžia atsisakyti pritrynimo operacijos, dėl to yra sutaupomas darbo laikas ir lėšos medžiagoms, valymo darbams. Nepaisant to pritrynimo, operacija yra efektyvi, bet kurio lizdų apdirbimo atveju.
The engine is the main component of automobiles and other vehicles for over 100 years. One of the main mechanisms of an engine is gas distribution mechanisms affecting the tightness of combustion chamber and engine economy. This paperwork contains the processing of a valve seat with different devices and usage of additional grinding operation. After the seat is processed, it's surface roughness was measured before grinding of the valve and valve seat and vacuum holding after that. Also the chemical composition of the used valves was researched. Modern valve seat processing equipment is significantly superior to the old one because the new one does not require grinding operations and this is saving time and money. Despite that, a grinding operation is effective in any way of seat processing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79156
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

74
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

394
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.