Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79124
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija (T009) / Mechanical engineering
Author(s): Pašvenskas, Gytis
Title: Siloso ruošimo ir iškrovimo iš tranšėjos technologinis – techninis ir pašarų kokybės įvertinimas
Other Title: Technological – technical and feed quality assessment of silage preparation and unloading from trench
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Kukurūzų silosas, pašarų dalytuvas;Maize silage;Tranšėja;Trench;Siloso paėmimas;Mobile feed mixer;Siloso kokybė;Quality of silage;Pašarų dalytuvas;Silage unloading
Abstract: Atlikti bandymai, kurių metu tirtas kukurūzų siloso ruošimas ir paėmimas iš tranšėjos bei nustatyta paruošto pašaro ir jo išdalinimo fermoje kokybė. Tyrimų metu naudotas ratinis traktorius su sumontuotu frontaliniu krautuvu, trys skirtingų tipų siloso paėmimo įrenginiai bei mobilus pašarų maišytuvas-dalytuvas. Siloso iškrovimo palyginamųjų bandymų metu atliktas paėmimo darbų chronometražas, ištirtos įrenginiais paimto kukurūzų siloso mėginio charakteristikos ir likusio tranšėjoje pašaro monolito nelygumai. Kadangi tirti įrenginiai palieka skirtingus netolygumus paviršiuje, tai buvo nustatomas siloso likusio tranšėjoje kokybės kitimas po 2–6 dienų nuo kontrolinio tyrimo. Tyrimais nustatyta, kad paruoštas kukurūzų silosas buvo tinkamo drėgnumo 67,07±1,07 % ir tankio 230,55±6,27 kg·m-3 SM. Atlikus bandymus su iškrovimo įrenginiais nustatyta, kad greičiausiai silosas iškraunamas naudojant šakes – 31–43 s, kaušinio tipo įrenginys gali paimti didžiausios masės ėminį – 567,8±77,04 kg, tačiau mažiausius netolygumus pašaro paviršiuje – 1,45±0,14 cm palieka blokais atpjaunantis įrenginys.
Tests have been conducted in order to investigate the preparation of maize silage and its removal from the trench, as well as to determine the quality of the prepared feed and its distribution in the farm. The wheeled tractor equiped with a frontal loader was used during the investigation. As well, there were three different types of silage pickup devices and a mobile feed mixer. The pickup work timing was performed during the comparative tests of silage unloading, as well, there was the investigation of the samples of maize silage and unevenness of the feed monolith that remined in the trench. Since the investigated equipment leaves different unevenness on the surface, the change of the quality of silage that remains in the trench was determined after 2–6 days since the control study. The study has showed that the prepared maize silage had appropriate humidity of 67,07±1,07 % as well as the density of 230,55±6,27 kg·m-3 DM. After testings with the unloading equipment it was found that silage was unloaded the fastests using forks – 31–43 s, the bucket type device can take the maximum sample of 567,8±77,04 kg, however, the smallest unevenness on the feed surface is left by the unit cutting device – 1,45±0,14 cm.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79124
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
gytis_pasvenskas_md.pdf2.35 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

66
checked on May 31, 2020

Download(s)

16
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.