Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/78908
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Ilgakojis, Petras;Merkevičius, Stanislovas;Bartaševičius, Algimantas;Jotautienė, Eglė;Vainoraitė, A;Raugaitė, R
Title: Effects of elastic and damping features of mechanical systems on amplitude frequency characteristics
Other Title: Mechaninės sistemos grandžių tarpelementinio sąlyčio tampriųjų slopinamųjų savybių įtaka jos amplitudės dažninėms charakteristrikoms
Is part of: Mechanika. Kaunas : Technologija., 2006, Nr. 4(60)
Extent: p. 45-49
Date: 2006
Abstract: Numatant mechaninių sistemų kompleksinę daž-ninę charakteristiką vertintinos ir tarpelementinio sąlyčio sluoksnių tamprio ir sklaidos savybės, galinčios daryti įta-ką perdavimo funkcijai. Detalių kontaktinio sąlyčio savy-bėms tirti pasitelkti pereinamojo mechaninio impedanso metodai. Teoriniuose tyrimuose nagrinėtos detalių kontaktinių paviršių mikronelygumų ir srieginio jungimo elemen-tų kompleksinės mechaninės varžos raiškos pobūdis. Šių kontaktinių elementų amplitudės dažninei charakteristikai apibūdinti tinka tamprio mechaninio impedanso savybės. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta detalių srieginės jung-ties įtaka tiriamos mechaninės sistemos vibrolaidumui ir dažninės jos raiškos savybės sritys
In determining the complex frequency character-istics of mechanical systems, the elastic and radiation fea-tures of the inter–element contact layers need to be consid-ered that will have on influence an the transfer function. To investigate the characteristics of details contact the meth-ods of transient mechanical impedance was used. Theoreti-cal study is presented to assess the significance of micro-contact surface roughness and of the threaded contact ele-ments on the character of complex mechanical resistance. For the described contact elements, amplitude frequency characteristic is used for the elastic features of mechanical impedance. Using the experimental results, the influence of threaded joint on transfer system function and its fre-quency characteristics are determined
Internet: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/mech_60/Ilgakojis460.pdf
http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/mech_60/Ilgakojis460.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.