Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70034
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Biologija (N010) / Biology
Author(s): Rudkauskas, Vidas
Title: Salicilo rūgšties dalyvavimas juodalksnio (Alnus glutinosa L.) fiziologinių procesų valdyme
Other Title: Participation of salicylic acid in the management of physiological processes of black alder (Alnus Glutinosa L.)
Extent: 42 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Salicilo rūgštis;Salicylic acid;Juodalksnis;Black alder;Fitohormonas;Phytohormone
Abstract: Kadangi pasaulyje kasmet iškertama daugybė medžių siekiant praplėsti ganyklų plotus, nukirstą medieną panaudoti pramonėje ar tiesiog kaip biokurą. Tačiau yra žinoma, kad sumedėję medžiai greitai neauga, todėl ieškoma būdų paspartinti šį procesą, taip pat stengiamasi atrasti būdų auginti medžių rūšis vietovėse, kurios nėra pačios tinkamiausios vienos ar kitos rūšies auginimui. Tam gali pasitarnauti įvairūs fitohormonai, kurie gali padėti išvystyti didesnį atsparumą ligoms, sausrai, kaitrai ir kt. Tyrimams pasirinktas juodalksnis, kadangi ši rūšis yra išskirtinė Europoje dėl to, kad sudarydama simbiotinį ryšį su Frankia alni bakterija gali fiksuoti azotą, esantį atmosferoje. Taip pat buvo pasirinkta salicilo rūgštis kaip fitohormonas, ši medžiaga pasirinkta todėl, kad atliekamų tyrimų kiekis su sumedėjusiais augalais yra labai ribotas, nes didžioji dalis tyrimų atliekami su žoliniais augalais. Šiame tiriamajame darbe tikrinau salicilo rūgšties poveikį sėklų daigumui, sėjinukų vystymuisi ir ūglių eksplantų vystymuisi. Reikšmingas salicilo rūgšties poveikis sėklų daigumui nenustatytas. Nustatytas teigiamas 1 μmol/l salicilo rūgšties koncentracijos poveikis sėjinukų šaknų ilgiams. Sėjinukų ūglių ilgiams reikšmingas poveikis nenustatytas. Po 30 dienų nustatytas teigiamas 1 μmol/l salicilo rūgšties koncentracijos poveikis epikotilių ilgiams. Po 60 dienų auginimo nustatytas teigiamas 1 μmol/l salicilo rūgšties koncentracijos poveikis ūglių eksplantų pridėtinių šaknų ilgiams, antrinių šaknų susidarymui ir ilgiams, epikotilių ilgiams. Po 60 dienų auginimo nustatytas teigiamas 3 μmol/l salicilo rūgšties koncentracijos ūglių eksplantų antrinių šaknų susidarymui ir ilgiams.
Many trees are harvested every year in the world to expand pasture areas, use cut wood in industry of just as a biofuel. However, it is known that woody trees are not growing rapidly and are looking for ways to accelerate this process, as well as finding ways to grow tree species in areas that are not suitable for one or another type of cultivation. Various phytohormones can help with this, which can help to develop greater resistance to diseases, drought, heat and so on. The black alder has been selected for research, as this species is unique in Europe because it can fixate nitrogen present in the atmosphere by creating a symbiotic connection with Frankia alni bacteria. Salcylic acid has also been selected as a phytohormone. This substance being chosen because the amount of research out on woody plants is very limited because most of the studies are done with herbaceous plants. In this study, I examined the effect of salicylic acid on seed germination, seedling development and development of shoots explants. No significant effect of salicylic acid on seed germination has been identified. The effect of a 1 μmol/l salicylic acid concentration on the root lenght of the seedlings was determined. No significant effect on the lenght of the seedlings were determined. After 30 days a positive effect of a 1 μmol/l salicylic acid concentration on epicotyl was determined. After 60 days of cultivation a positive effect of 1 μmol/l salicylic acid concentration on shoots explants overhead roots, secondary roots formation and lenghts and epicotyl lenghts were determined. After 60 days of growth, a possitive effect of a 3 μmol/l salicylic acid concentration on shoots explants secondary roots formation and lenghts was determined.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70034
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Biologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

88
checked on May 31, 2020

Download(s)

282
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons