Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62000
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Černovė, Renata
Title: Pardavimo proceso gerinimas (greitųjų kreditų atvejis)
Other Title: Sales process improvement (fast credits case)
Extent: 77 p.
Date: 5-Apr-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Pardavimo proceso gerinimas;Greitieji kreditai;Pardavimo procesas;Sales process improvement;Fast credits;Sales process
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - atlikus pardavimo proceso teorinę analizę, pateikti pasiūlymus pardavimo proceso gerinimui greitųjų kreditų bendrovėje. Teorinėje darbo dalyje analizuojamas pardavimo procesas, jo vykdymo būdai, etapai, įtakojantys veiksniai, teorinės gerinimo galimybės. Analitinėje darbo dalyje, naudojant apklausos metodą, analizuojamas greituosius kreditus teikiančios bendrovės pardavimo procesas. Atlikus analizę išsiaiškinta, kad įmonės probleminės sritys, veikiančios pardavimo procesą, yra šios: neefektyvi reklama ir klaidinga komunikacija; netinkamos sutarties sąlygos, palūkanos ir kiti finansiniai rodikliai; klientų nuomone, darbuotojai neprodesionalūs; klientų aptarnavimo centras ir tarpininkų klientų aptarnavimo vietos nėra pakankamai išnaudojamos; nėra išnaudojamas klientų pateikiamos nuomonės (skundų, padėkų) potencialas įmonei auginti ir pardavimo procesui gerinti. Projektinėje darbo dalyje pristatomi veiksmai, skirti gerinti pardavimo procesą, sprendžiant analitinėje dalyje išsiaiškintas problemas. Tam naudojami būdai glaustai: reklamos suasmeninimas; iš anksto suplanuota komunikacija; darbuotojų apmokymas; klientų aptarnavimo vietų efektyvumo tyrimas ir skundų (padėkų) potencialo gerinti pardavimo procesą išnaudojimas, naudojant pardavimų vertinimo metodą.
The aim of the final work is to make suggestions for the improvement of the sales process in the fast credit company after theoretical analysis of the sales process. Theoretical part of the work analyzes the sales process, it‘s implementation methods, stages, influencing factors, theoretical improvement possibilities. The analytical part of the work, using the survey method, analyzes the sales process of a fast credit company. The analysis revealed that the company‘s problem areas affecting the sales process are: ineffective advertising and wrong communication; inappropriate contractual terms, interest and other financial indicators; according to clients, employees are non-profesional; customer service center and intermediary customer service points are not sufficiently exploited; the potential of customer feedback (complaints, thanksgiving) to grow a business and improve the sales process is not exploited. The part of the project work presents the steps to improve the sales process by solving the problems identified in the analytical part. The techniques used to do this: personalization of advertising; pre-planned communication; training of employees; investigation of customer service efficiency and exploiting the potential of complaints using sales approach.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62000
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
renata_cernove_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Until 2024-04-05View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on May 31, 2020

Download(s)

78
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.