Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61685
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gunina, Larisa;Malinsky, Igor;Boyko, Valery
Title: Anabolic agents in elite sport: accent on side effects (review)
Other Title: Anabolinės medžiagos elitiniame sporte: šalutinio poveikio efektas (apžvalga)
Is part of: Sporto mokslas, 2018, nr. 2, p. 41-47
Date: 2018
Keywords: Sport;Doping;WADA prohibited list;Anabolic agents;Androgenic anabolic steroids;Athlete health;Sportas;Dopingas;WADA draudžiami preparatai;Anaboliniai preparatai;Anaboliniai steroidai;Sportininko sveikata
Abstract: Under current conditions with noticeably increased competition between the leading sports countries on the global stage, the greatest success is achieved, as a rule, by representatives of the country, in which the latest achievements of science and technology are best used. The level of modern sport development, those overloads that the athletes experience are so high that any attempts to stop using medicinal preparations reflect the views of not even yesterday, but the day before yesterday. Over the past 15–20 years, the volume and intensity of training and competitive loads have increased by 2–3 times, and representatives of many sports events have almost reached the limit of the human body physiological capacities. That having been said, the nutritional inadequacy of athletes’ diets, the need for recovery and preventive measures, body adaptation to intensive physical and psychoemotional loads as well as frequent climate and time zone changes necessitate the usage of pharmacological preparations contributing to work capacity increase and accelerating the recovery processes after significant loads. Unfortunately, this has led to widespread usage of doping in general and anabolic steroids, in particular. Anabolic means are the substances the action of which is aimed at intensification of anabolic (synthetic) processes in the body, i.e. substances accelerating formation and regeneration of structural parts of cells, tissues and muscular structures. Non-Olympic sports events representatives and the youth not engaged in professional sport tend to use steroid doping as well. The prevalence of usage of banned substances and methods remains high, reliable high precision methods for the detection of many of them are absent, and athletes, not knowing the pitfalls of taking anabolic agents, continue to use them on a mass scale, which can cause both immediate and remote negative effects on health and quality of life. Therefore, every new attempt to explain potential health and life quality hazards is a step forward in the fight against doping. This review presents modern classification of anabolic agents, headlines their action mechanism and details side effects of using representatives of all three groups of banned drugs including those recently synthesized. It is emphasized that the use of anabolics may not only lead to deprivation of medals won illegally, but cause immediate and delayed negative influences on the athlete’s body further resulting in deterioration of social adaptation, loss of health and, possibly, life itself.
Tarptautinėje sporto arenoje, nuolat didėjant konkurencijai tarp didžiųjų valstybių, dažniausiai sėkmingai pasirodo tų šalių sportininkai, kuriose daugiau taikomi naujausi mokslo ir technologijų laimėjimai. Šiuolaikinio sporto išvystymo lygis, dideli krūviai, kuriuos patiria sportininkai, neįmanomi be farmakologijos preparatų, medicininio aprūpinimo. Per pastaruosius 15–20 metų treniruočių ir varžybų krūvių apimtis ir intensyvumas padidėjo 2–3 kartus ir daugumos sporto šakų atstovų jis pasiekė kritinę žmogaus organizmo fiziologinių galimybių ribą. Be to, esant neracionaliai mitybai, nepakankamam atsigavimo ir reabilitacijos procedūrų kiekiui, dideliems psicho-emociniams krūviams, dažnai klimatinių ir laiko juostų kaitai kelionės metu vis labiau didėja farmakologinių preparatų, didinančių darbingumą ir skatinančių atsigavimo procesus po krūvių, poveikis. Todėl šiuo aspektu dopingas ir anaboliniai steroidai, deja, labai paplito. Anaboliniai preparatai – tai medžiagos, kurių veikla nukreipta į anabolinių (sintetinių) procesų stiprinimą organizme. Šios medžiagos skatina ląstelių, audinių, raumenų struktūros susidarymą ir atsinaujinimą. Neolimpinių jėgos sporto šakų sportininkai ir jaunimas, lankantis treniruočių sales, taip pat vartoja steroidinį dopingą. Draudžiamų preparatų vartojimas ir metodų taikymas pakankamai paplitęs, o sportininkai, nežinantys anabolinių medžiagų vartojimo pavojaus, masiškai juos vartoja ir tai gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai ir gyvenimo kokybei tiek artimiausiu metu, tiek ir tolesnėje ateityje. Todėl kiekvienas bandymas išsiaiškinti galimą žalą sportininko sveikatai ir jo gyvenimui yra žingsnis pirmyn kovojant su dopingo vartojimu. Apžvalginiame straipsnyje pateikta naujausia anabolinių preparatų klasifikacija, nušviestas jų veikimo šalutinis efektas. Darbe akcentuojama, kad anabolinių preparatų vartojimas gali nutraukti sportininko karjerą, taip pat gali tapti negatyvios įtakos organizmui priežastimi tiek tuo metu, tiek ir tolesnėje ateityje, sukelti sportininko socialinės adaptacijos problemų, pavojų sveikatai bei gyvybei.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.16
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61685
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2018, Nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

406
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

306
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.