Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61627
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gunina, Larisa;Dmitriev, Alexander
Title: Dietary supplements in the structure of providing high efficiency of competitive result in elite sport
Other Title: Maisto papildų efektyvumas didelio meistriškumo sportininkų rengimo struktūroje
Is part of: Sporto mokslas, 2018, nr. 3-4, p. 35-42
Date: 2018
Keywords: Highly skilled athletes;Dietary supplements;Efficiency;Athletes’ health;2018 the IOC Consensus statement on dietary supplements;Didelio meistriškumo sportininkai;Maisto papildai;Darbingumas;Sportininkų sveikata;2018 m. TOK konsensusas dėl maisto papildų vartojimo
Abstract: Today it is a well-established fact that scientifically substantiated, competent and individualized usage of macro-, micro- and pharmaconutrients is capable of optimizing human capacities, increasing muscle contraction strength, general and special endurance in professional, highly skilled athletes. It is quite obvious that balanced nutrition is a key to providing athlete body with the main substances and energy necessary for the high level of motor activity. The paper considers the role, the place, the validity and the efficiency of dietary supplements utilization in the course of athlete preparation on the basis of March 2018 the IOC Consensus statement on dietary supplements usage by elite athletes, which has become the main regulatory document for specialists of sports medicine and nutritiology. The Consensus has formulated the concept of ergogenic nutritiological means that in future will enable to revise the system of sports preparation pharmacological support in European countries, bringing it closer to world standards. The work briefly highlights the development of sports nutritiology as a science and practice of its provisions realization in elite sport. Based on the Consensus provisions, 4 main classes of dietary supplements for sport have been outlined: 1) functional food, food enriched with additional nutrients or components, different from the usual nutrient composition; 2) specially formulated compounds and sports nutrition for providing energy and nutrients in a more convenient form than regular food for nutritional support in sport; 3) individual nutrients and other food components or plant products in isolated or concentrated forms; 4) multi-component products containing various combinations of substances with a certain intended use. In addition, the main, more highly specialized groups of dietary supplements have been classified with indication of their representatives, the fundamental differences between dietary supplements and ergogenic pharmacological preparations have been formulated, thus enabling reasonable nutritional and metabolic support of functional and structural reorganizations in the body of athlete, when it forms the prerequisites for emergence of new own ergogenic characteristics. The article emphasizes that the problem of dietary supplements usage has many unresolved issues of organizational and informational nature, focuses on the formation of holistic algorithm for these ergogenic means utilization, which requires highly qualified specialists – sports nutritionists, above all. The authors present their vision of managing preparation of such specialists in the post-Soviet space, which should become the key to the rational use of dietary supplements in order to increase the competitive process efficiency of members of the national Olympic teams along with preservation of athletes’ health.
Šiuo metu yra patikimai įrodyta, kad moksliškai pagrįstas, protingas ir individualizuotas mikro-, makro- ir farmakologinių medžiagų vartojimas gali optimizuoti žmogaus fizinius gebėjimus, padidinti didelio meistriškumo profesionalių sportininkų raumenų susitraukimo jėgą, bendrąją ir specialiąją ištvermę. Be abejo, siekiant sportininkų organizmą prisotinti pagrindinių maisto medžiagų, būtinų siekiant užtikrinti didesnį fizinį aktyvumą, pagrindinis vaidmuo tenka subalansuotos mitybos racionui. Straipsnyje analizuojama maisto papildų vartojimo vaidmuo, pagrįstumas ir efektyvumas rengiant didelio meistriškumo sportininkus, atsižvelgiant į 2018 m. kovo mėnesį priimto TOK Konsensuso nutarimą dėl maisto papildų vartojimo. Jis tapo pagrindiniu sporto medicinos, sporto nutriciologijos dokumentu, reglamentuojančiu šių medžiagų vartojimą. Konsensuse suformuluotos pagrindinės ergogeninių, maisto medžiagų sąvokos. Jos ateityje sudarys galimybę unifikuoti sportininkų rengimo farmakologinio aprūpinimo sistemą Europos šalyse, priartinti ją prie pasaulinių standartų. Straipsnyje trumpai apžvelgiama sporto nutriciologijos teorinė ir praktinė raida, jos reikšmė rengiant didelio meistriškumo sportininkus. Konsensuse išskiriamos 4 pagrindinės sportui tinkamos maisto papildų klasės: 1) funkcinė mityba, prisotinta papildomų mastinių arba komponentais išsiskiriančių iš įprasto maisto sudėties; 2) specialiai parengtas sportininkų maistas, labiau papildantis energijos atsargas nei įprasta mityba; 3) atskiri maisto papildai ir kiti maisto komponentai, augaliniai koncentruoti produktai, kuriuose yra tikslinio poveikio medžiagų; 4) multikomponentiniai produktai, kuriuose yra tikslinio poveikio medžiagų. Straipsnyje išsamiai yra klasifikuotos pagrindinės, siauriau specializuotos maisto papildų grupės, aptarta jų sudėtis, suformuluoti pagrindiniai maisto papildų skirtumo nuo ergogeninių farmakologinių preparatų teiginiai, leidžiantys pagrįsti sportininkų organizmo aprūpinimo energinėmis medžiagomis poreikį, charakterizuoti organizmo ergogeninę būklę. Straipsnyje pabrėžiama, kad maisto papildų vartojimo problema turi dar daug neišspręstų organizacinio ir informacinio pobūdžio problemų, akcentuojama maisto papildų vartojimo algoritmo svarba. Šį tikslą išspręsti gali tik aukštos kvalifikacijos, pirmiausia sportininkų mitybos, specialistai. Autoriai pagrindžia savo tokių specialistų rengimo viziją posovietinėje erdvėje. Jie galėtų padėti, kad tikslingai ir racionaliai vartojami maisto papildai, sudarantys galimybę efektyviau rengti šalių olimpinių rinktinių sportininkus, kartu labiau tausoti jų sveikatą.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.23
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61627
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2018, Nr. 3-4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

214
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.