Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61381
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Tarp apšviestosios sąžiningos sąmonės ir saviapgaulės: Hegelio ir J.-P. Sartre’o jungtys
Other Title: Between enlightened conscience and self-deception: links between Hegel and Sartre
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija = Man and the word. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, T. 18, nr. 4
Extent: p. 84-105
Date: 2016
Note: E-ISSN 1822–7805. Straipsnis parašytas pagal projektą „Conditio Humana: dvasinė niekšybė. Filosofinis antropologinis tyrimas ir analizė“ LIP Nr. 16125
Keywords: Sąžiningas protas;Nelaimingas protas;Objektyvacija;Apšvieta;Saviapgaulė;Nepamatiškumas;Conscientious reason;Unhappy reason;Objectivation;Enlightenment;Non-foundationalism
Abstract: Straipsnyje plėtojama apšvietos idealų kritika, pabrėžiamas sąžiningo proto ir objektyvios saviapgaulės ribotumas ir aiškinamos egzistencijos ir nepamatiškumo sąsajos. Objektyvacija, principingumas, nuoseklus sąžiningumas yra apšvietos paskatinti krypsmai, kurie ir šiandien veikia politinius ir institucinius sprendimus ir visuomenės reguliavimą. Straipsnyje polemiškai analizuojami: a) Hegelio samprotavimai apie apšviestą sąžiningą ir nelaimingą protą, objektyvacijos ribotumą, tarnystę abstraktiems principams, kurie išdėstyti „Dvasios fenomenologijoje“; b) Sartre’o diskusija apie sąžiningą, nuoseklią, principingą saviapgaulę ir žmogaus būties kartu su kitais fenomenas, aiškinami kūriniai „Būtis ir Niekis“ ir „Egzistencializmas – tai humanizmas“; c) aptariamas nepamatiškumas kaip egzistencinio apsisprendimo prielaida ir jo sąsajos su politiškumu ir alternatyvų svarstymu. Straipsnyje aptariamas veiklus, integruotas į visuomenę ir įgalinantis žmogus, kuris kartu su kitais nuolatos peržengia objektyvizmo ir principingumo suvaržymus, atveria kelią alternatyviam dialogui, diplomatijai ir politiškumui. Straipsnio tikslas yra aktualizuoti sąžiningo proto ir apšviestosios saviapgaulės kritiką, kuri taikoma dabarties objektyvistinėms nuostatoms ir tariamai pakankamai pagrįstiems socialinio konstruktyvizmo sprendimams
Criticism of the ideals of enlightenment is developed in the article by emphasising the limits of the enlightened conscientious reason, objective self-deception and importance of non-foundationalism for existential self-determination. Objectivation, principality and conscientious consistency are often deviations caused by enlightenment. These deviations influence contemporary political and institutional solutions and social regulation. The article is written in the polemic spirit with a lot of reference to the contemporary processes and analyses: a) considerations of ideas of G. Hegel about the enlightened conscientious and unhappy reason, as well as about the limits of objectivation and servitude to abstract principles - these ideas are expanded in his Phenomenology of the Spirit; b) discussion of Sartre about objective bad faith or self-deception and the phenomenon of being-together-with-others as presented in his works Being and Nothingness and Existentialism is Humanism; c) discussion about the importance of non-foundationalism for existential self-determination. The idea of self-deception is interpreted in the context of Nothingness, dialectical negation, making new faces and assuming new social roles. The article represents an active, socially integrated and enabled man, who together with others continuously overpasses the restraints of objectivism and principality, as well as opens possibilities for dialogue of alternatives, their diplomacy and politicality. The aim of the article is to actualise criticism of the conscientious reason, enlightened self-deception and bad faith. The conclusions are applied in the analysis of contemporary public objective attitudes and for solutions of social-constructivism
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.25
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61381/1/ISSN1822-7805_2016_T_18_N_4.PG_84-105.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61381
https://doi.org/10.15823/zz.2016.25
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2016, t. 18, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
marc.xml12.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

72
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.