Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60397
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Lukaševičius, Artūras
Title: Alexander Men’s views on doctrinal, moral and ritual content of world religions in light of the teaching of the magisterium of the Church
Other Title: Poglądy Aleksandra Mienia dotyczące doktrynalnej, moralnej i rytualnej treści religii światowych w świetle nauczania magisterium Kościoła
Is part of: Rocznik Lubuski. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2018, T. 44, no. 2
Extent: p. 195-213
Date: 2018
Keywords: Alexander Men;World religions;Magisterium of the Church;Semina Verbi;Inter-religious dialogue
Abstract: W artykule przeprowadzono analizę poglądów Aleksandra Mienia na temat doktrynalnej, moralnej i rytualnej treści religii światowych. Jego stanowisko zostało ocenione w świetle nauczania Magisterium Kościoła, odnoszącego się do tych kwestii. Pracując jako kapłan Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Mień poświęcał znaczącą uwagę religiom światowym. Jego najważniejszą pracą w tym obszarze jest sześciotomowa historia religii pt. W poszukiwaniu Drogi, Prawdy i Życia. Opisując światowe religie, Mień wskazuje na obecność w nich semina Verbi, które wymieszane są z różnymi błędami religijnymi. W opinii Mienia, pozytywne elementy religijne w religiach światowych pochodzą od Boga, służąc jako przygotowanie do przyjęcia Ewangelii. Dla niego semina Verbi tkwiące w światowych religiach nie stanowią uzupełnienia do objawienia Bożego w Chrystusie, stanowiącego pełnię objawionej prawdy. Mień postrzega historię religii jako poszukiwanie Chrystusa przez ludzkość. Niniejsze studium dowiodło, że Mień rozwinął wyraźnie chrześcijańskie podejście do treści światowych religii, które idzie w parze z wytycznymi Magisterium Kościoła, odnoszącymi się do tych kwestii
This article presents the analysis of Alexander Men’s views on the doctrinal, moral and ritual content of world religions. His position is assessed in light of the teaching of the Magisterium of the Church on these issues. Working as a priest of the Russian Orthodox Church, Men devoted significant attention to world religions. His most important work in this area is a six-volume history of religions, entitled In Search of the Way, the Truth and the Life. While describing world religions, Men indicates the presence of the semina Verbi, mixed with various religious errors. According to Men, positive religious elements in world religions come from God and serve as a preparation for receiving the Gospel. For him, the semina Verbi in world religions are not complementary to God’s revelation in Christ as the fullness of the revealed truth. Men views the history of religions as humankind’s search for Christ. Therefore, this study demonstrated that Men developed an explicitly Christian approach to the content of world religions, which is in line with the guidelines of the Magisterium of the Church on these issues
Internet: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_44/Rocznik_Lubuski_44_2.pdf
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

124
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.