Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58950
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Petkevičiūtė, Nijolė;Barvydienė, Violeta;Surpikienė, Nastasija
Title: Authentic leadership: leader-follower relationship genesis
Other Title: Autentiška lyderystė: lyderio ir sekėjo santykių genezė
Is part of: Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018, vol. 17, iss. 1 (43)
Extent: p. 83-99
Date: 2018
Keywords: Autentiška lyderystė;Autentiški lyderio ir sekėjo santykiai;Darbo santykių valdymas;Authentic leadership;Authentic leader-follower relationship;Work relationship management
Abstract: Straipsnyje atskleidžiama autentiškoje lyderystėje besiformuojančių lyderio ir sekėjo santykių genezė. Išanalizuota pozityvios organizacinės psichologijos ir egzistencinio autentiškumo mokslinė literatūra, aprašyti bei ištirti lyderių ir sekėjų santykių konstruktai autentiškos lyderystės kontekste, autentiškų lyderių daromas poveikis sekėjams, nurodyti asmeniniai ir organizacijos barjerai, kurie gali sutrukdyti arba apriboti lyderio autentiškumo bei autentiškų santykių formavimąsi organizacijose. Siekiant ištirti, kaip lyderiai formuoja autentiškus santykius organizacijoje, atliktas autentiškų lyderių ir jų sekėjų kokybinis tyrimas. Mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad, norint apibrėžti autentiškos lyderystės koncepciją ir atskleisti lyderio ir sekėjo santykių genezę, būtina taikyti pozityvios organizacinės psichologijos bei egzistencinio autentiškumo požiūrius. Autentiškų santykių genezėje svarbu: lyderio savęs pažinimas bei jo sąmoningas augimas, lyderio suvokimas apie jo poveikį sekėjų asmenybėms, lyderio ir sekėjo vertybių dėl elgesio darbe kongruencija bei lyderio sąmoningos pastangos investuoti laiką ir energiją į autentiškų santykių kūrimą. Autentiški lyderiai formuoja santykius besąlygiškai pasitikėdami sekėjais. Jie bendrauja atvirai, betarpiškai ir skaidriai, kuria prasmę ir komunikuoja ją sekėjams. Autentiški lyderiai skiria daug dėmesio sekėjų vystymuisi. Tyrime akcentuotas sekėjo lyderio asmenybės bei santykių autentiškumas prisideda prie autentiškos lyderystės matavimo įrankio vystymosi
The paper discloses the genesis of emergent leader-follower relationships in the authentic leadership process. Positive organizational psychology and existential authenticity literature was analysed to examine the constructs of authentic leadership and leader-follower relationship, the effects of authentic leaders on followers, as well as personal and organizational challenges authentic leaders face constructing authenticity and building authentic relationships within organization. The qualitative research with authentic leaders and their followers was conducted to examine the genesis of emergent authentic leader-follower relationships within organization. The literature review and the empirical research results reveal that both positive organizational psychology and existential authenticity approaches must be applied to accurately define the concept of authentic leadership and to disclose the genesis of leader-follower relationships. Authentic leader-follower relationship genesis consists of: leader's conscious self-development, self-awareness and awareness of follower impact on his/ her authentic personality, congruence of leader's and follower's values regarding work behaviour, and leader's willingness to build authentic relationships. Authentic leaders form the relationships by performing unconditional trust, by communicating directly and transparently, by discovering and communicating meaning, by focusing on followers' development. With its strong focus on how followers perceive leader's individual and relational authenticity, the research contributes to the development of authentic leadership measurement
Internet: http://www.transformations.knf.vu.lt/43/article/auth
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos ir ekonomikos universitetas ISM
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Sep 12, 2020

Page view(s)

224
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

30
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.