Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58570
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Saunoriūtė, Sandra;Maruška, Audrius;Ragažinskienė, Ona;Šeinauskienė, Erika
Title: Raudonžiedžio snapučio (Geranium sanguineum L.) introdukcija, biologiškai veikliųjų junginių dinamika vegetacijos metu Lietuvoje
Other Title: Geranium sanguineum L. introduction, biologically active compounds variation during plant vegetation in Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2018 m. gegužės 9-11 d. = Human and nature safety : proceedings of the 24th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2018, [nr. 24]
Extent: p. 117-120
Date: 2018
Keywords: Geranium sanguineum L;Biologiškai veiklieji junginiai;Raudonžiedis snaputis;Geranium sanguineum L;Biologically active compounds;Phytochemical studies
Abstract: Tyrimo objektas – raudonžiedis snaputis (Geranium sanguineum L.) snaputinių (Geraniaceae Juss.) šeimos daugiametis žolinis augalas nuo 2006 metų introdukuojamas Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vaistinių augalų kolekcijoje. 2016-2017 m. VDU Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės Atviros prieigos centre atlikta raudonžiedžio snapučio antžeminės dalies žaliavos kiekybė ir kokybė biologiškai veikliųjų junginių analizė, taikant spektrofotometrijos ir dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodus. Fitocheminių tyrimų duomenimis: G. sanguineum antžeminėje dalyje žydėjimo pradžioje nustatytas didžiausias nelakiųjų biologiškai veikliųjų – fenolinių junginių kiekis (54,43 RE mg g-1 ) ir antioksidacinis aktyvumas (47,31 RE mg g-1 ). Didžiausias lakiųjų junginių kiekis nustatytas intensyvaus augimo metu 96,33x105 , mažiausias žydėjimo pabaigoje 21,87 x105 , dominuoja 7 pagrindiniai lakieji komponentai: germakronas, germakrenas B ir D, biciklogermakrenas, β-kariofilenas, Υ-elemenas, β-burbonenas. Tikslinga raudonžiedžio snapučio (Geranium sanguineum L.) antžeminės dalies vaistinę augalinę žaliavą ruošti intensyvaus augimo pabaigoje – žydėjimo metu, kai augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis
The object of investigation Geranium sanguineum L. is a perennial herbaceous plant of Geraniaceae family. G. sanguineum was introduced in 2006 in Medicinal and spice (aromatic) plants collections of Botanical Garden at Vytautas Magnus University. During the 2016-2017 quantitative and qualitative analysis of biologically active compounds performed in Instrumental Analysis Open Access Center, Faculty of Natural Sciences, of Vytautas Magnus University using spectrophotometry and gas chromatography - mass spectrometry methods. According to phytochemical studies: G. sanguineum at the beginning of flowering revealed the highest content of non-volatile biologically active phenolic compounds (54,43 RE mg g -1 ) and antioxidant activity (47,31 RE mg g -1 ). The maximum amount of volatile compounds (96,33x105 ) was determined during the intensive growth, the lowest at the end of flowering was (21,87x105 ), dominated by 7 main volatile components: germacron, germakren B and D, bicyklogermacrene, β-cariofilen, Υ-oleum, β-bourbonen. It is advisable to prepare medicinal raw material of the Geranium sanguineum L. at the end of intense growth - during flowering, when the maximum amount of biologically active compounds is accumulated in plants
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/117-120_Saunoriute_85.pdf
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

134
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.