Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58545
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Andrušaitytė, Sandra
Title: Kenksmingų darbo veiksnių poveikis nepalankioms nėštumo baigtims, priklausomai nuo motinos socialinės padėties
Other Title: Occupational exposure during pregnancy and the risk of adverse birth outcomes depending on women social status
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 24-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2018 m. gegužės 9-11 d. = Human and nature safety : proceedings of the 24th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2018, [nr. 24]
Extent: p. 73-76
Date: 2018
Keywords: Kenksmingi darbo veiksniai;Nepalankios nėštumo baigtys;Rizika palikuonių sveikatai;Occupational exposure;Pregnancy outcomes;Risk to offspring health
Abstract: Epidemiologinių tyrimų duomenimis, kenksmingi veiksniai darbe gali didinti nepalankių nėštumo baigčių paplitimą. Yra paskelbta duomenų, kad cheminių medžiagų ekspozicija didina nepalankių nėštumo baigčių riziką. Daugelis reprodukcinio amžiaus moterų nėštumo metu dirba, todėl svarbu žinoti, ar darbe patiriama ekspozicija kelia priimtiną riziką palikuonių sveikatai. Šio epidemiologinio tyrimo tikslas ­ nustatyti ryšį tarp kenksmingų darbo veiksnių, ir nepalankių nėštumo baigčių, priklausomai nuo motinos socialinės padėties. Individualūs duomenys surinkti naudojant klausimyną ir apklausus Kauno nėščių moterų kohortos dalyves. Nepalankių nėštumo baigčių rizikos veiksniams nustatyti naudotos dažnių lentelės ir chi kvadrato (x2 ) kriterijus. Naudojant daugiaveiksnės logistinės regresijos modelius, į kuriuos buvo įtraukti ryšį iškreipiantys veiksniai, apskaičiuoti standartizuoti galimybių santykiai (sGS) ir jų 95 % pasikliautini intervalai (PI). Nustatyta, kad kenksmingų darbo veiksnių ekspozicijos paplitimas buvo susijęs su moterų išsilavinimu ir mažėjo, didėjant moterų išsilavinimo lygiui. Žemesnio išsilavinimo moterims, veikiamoms kenksmingų darbo veiksnių ekspozicijos, didėjo mažo gimimo svorio naujagimių rizika, lyginant su moterimis, turinčiomis aukštesnį išsilavinimą
Some epidemiological studies suggest that hazardous factors at work may increase prevalence of adverse pregnancy outcomes. Occupational exposure to chemical substances is associated with increased risk for adverse pregnancy outcomes. Many women of childbearing age are occupationally active; therefore, it is essential to know do exposure at work pose acceptable level risk to offspring health. The aim of this epidemiological study was to assess links between pregnant women exposures at work and pregnancy outcomes depending on social status. Individual data were collected by questionnaire presented for Kaunas pregnant women cohort participants. We used a frequency tables and chi square (x2 ) for estimation of risk factors for adverse birth outcomes, and logistic regression models adjusted for potential confounding variables, to assess the relationships. We found that prevalence of occupational exposures was associated with women education level and the exposure decreased with increasing women education level. In general, lower educated women exposed to hazardous factors had a tendency to increase of low birth weight babies risk to compare to higher educated ones
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/73-76_Andrusaityte_14.pdf
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

132
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

12
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.