Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58402
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Martinkienė, Jurgita;Šakienė, Henrika;Atkočaitytė, Giedrė
Title: AB "Dainiai" vartotojų poreikių tyrimas
Other Title: Research of AB "Dainiai" consumer's needs
Is part of: Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, nr. 2(14)
Extent: p. 145-156
Date: 2009
Keywords: Vartotojai;Poreikiai;Vartotojų savybės;Išoriniai veiksniai;Vidiniai veiksniai;Prekė;Pardavimas;Users;Needs;Characteristics of users;External factors;Internal factors;Sale the pruduct
Abstract: Straipsnyje autoriai formuluoja vartotojų poreikių tyrimo problemą bei jo aktualumą šiuolaikinėje ekonomikoje. Analizuodami vartotojų poreikių įtaką organizacijos veiklai autoriai atskleidžia vartotojų elgseną įtakojančius išorinius ir vidinius vartotojų elgsenos veiksnius teoriniu ir praktiniu aspektu, apibendrinant vartojimo prekių pirkimo procesą. Straipsnyje aprašomas tyrimas, kuris atliktas siekiant nustatyti vartotojų poreikius, susijusius su mėsos gaminių vartojimu. Tyrimas atliktas norint išsiaiškinti Jurbarke veikiančios mėsos produktus gaminančios įmonės AB „Dainiai“ vartotojų poreikius bei siekiant geriau juos pažinti ir surasti galimybę vartotojus gėriau patenkinti. Autoriai straipsnyje pateikia empirinį tyrimą, kurio rezultatai parodo, kad svarbi vartotojų nuomonė apie įmonę, prekę, jos kainą, įpakavimą, paskirstymą ir rėmimą. Vartotojų poreikių formavimas tiesiogiai susijęs su vidiniais ir išoriniais vartotojų elgsenos veiksniais. Jų patirties kaupimas, motyvai, suvokimas, nuomonė yra veikiami šeimos, įtakos grupių, socialinių klasių, kultūros. Vartotojas yra veikiamas daugelio faktorių, kurie turi įtakos jo pirkimo sprendimams. Jo elgsena priklauso nuo aplinkybių, susijusių su jo asmenybe, užimtumu, gyvenimo būdu, socialinių ir kultūrinių reiškinių. Šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis stengiantis išlikti rinkoje ypač svarbu pažinti savo vartotojus ir žinoti, kokiomis priemonėmis įmanoma juos įtikinti pirkti prekę. Vartotojų poreikių tenkinimas pats savaime vartotojo nepadaro pastoviu įmonės prekių vartotoju. Vartotojų išlaikymas ir rinkodaros veiklos efektyvumas yra glaudžiai susijęs su rinkodaros kultūra, demonstruojamomis rinkoje įmonės vertybėmis. Atitinkama rinkodaros kultūra ir ypač orientuota į rinką užtikrina įmonei sėkmę. [...]
The authors of this article are stating the importance for research of the consumers needs and the importance of it in high speed changing market economy. Nowadays markets are fulfilled with lots of goods that are produced by various producers who want to increase their income and profits by expending their markets. Sometimes goods offered to market are not satisfying consumers because they are offered more concerning producers capabilities not consumers needs. There is analyzed the influence of consumers needs towards company’s activities in this article. There is described how consumer’s behavior is being affected by external and internal factors and this is shown not only by theory but also in practice by summarizing consumer’s decision making process. There are introduced the research made my authors of this article and its results received after research was made. The main goal of the research was to explore the consumer’s needs for company that is producing meat products in Jurbarkas. Company “Dainiai” is producing various meat products and to be able to survive and also expand their production they need to meat consumer’s needs first of all trying to know them better. Only knowing who exactly is their consumer’s companies can meet their needs. Authors introduce empirical research which results show that it is very important to find out consumer’s opinion about the company, its products, prices, packaging, places that is possible goods to buy and promotion. Consumer’s needs are directly dependent on internal and external consumer’s behaviors factors. The experience that consumer’s have until they started to buy production, the motives for purchase, the possibility to understand supplied information, the consumer’s opinion can be affected by his or hers family, groups of interests, social classes, culture and etc. [...]
Internet: https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/Vadyba_2(14).pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Klaipėdos universitetas
Vadybos katedra
Vakarų Lietuvos verslo kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.77 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.