Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58148
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuklytė, Jūratė
Title: Islamic leadership and workplace deviance: what are the interactions?
Other Title: Islam liderliği ve işyerindeki örgütsel sapma: etkileşimi nedir?
Is part of: Balkan journal of social sciences = Balkan sosyal bilimler dergisi. Tekirdağ : Namik Kemal University, 2017, special iss
Extent: p. 212-221
Date: 2017
Note: This study is presented as an oral presentation in the ICOMEP 2017. eISSN 2146-8494
Keywords: İslam liderliği;Manevi liderlik;Islami maneviyat;örgütsel sapma;Islamic leadership;Spiritual leadership;Islamic spirituality;Workplace deviance
Abstract: Kuruluşlar, belirsiz durumlarda optimum üretkenlik ve esneklik talep etme arzularını yerine getirmenin yalnızca yeni teknolojiler üreterek değil aynı zamanda organizasyonel düzeyde yenilik yapılarak gerçekleştireleceğini giderek daha fazla anlamaktadırlar. İnsan kaynakları yönetimi konusundaki yakın tarihli çalışmalar, İslam liderliği ve iş etiği, çalışanların performansı ve memnuniyet etkenlerinin çalışanlar ve organizasyonlar üzerindeki etkisi üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışma, Batı Avrupa çalışmalarındaki boşluğu ele almakta ve İslami liderlik ile işyerindeki örgütsel sapma arasında kavramsal netlik sağlamayı amaçlamaktadır. İslami liderlik ve işyerindeki örgütsel sapma arasındaki etkileşimleri analiz etmek için bilimsel literatür analizi ve sentezi, kronoloji çalışması, benzetme ve karşılaştırma çalışmaları yapılmıştır. Kuramsal katkılar, İslami liderlik, organizasyonel müdahaleler ve örgütsel değerler, dindarlık bakış açısı ile İslami maneviyatın benimsenmesinin, olumlu sonuçların üretilmesinde, içsel motivasyonun zenginleştirilmesini ve işyerindeki örgütsel sapma ile mücadele edebilmek için çalışanların artan iyi hissetme halini içermektedir. Çalışmanın bulguları, yüksek düzeyde faaliyet gösteren çeşitli organizasyonların, aşırı molalar alma, bilinçli yavaş çalışma, ofis ekipmanlarını çalma ya da yok etme, yolsuzluk, kişisel saldırganlık gibi işyerindeki sapkın davranışlara engel olmada manevi liderliğin yüksek derecede önem taşıdığını göstermektedir
Organizations increasingly understand that meeting their ambitions to seek optimal productivity and flexibility in ambiguous situations do not only require new technologies, but innovation on the organizational level. Recent studies in human resources management focus around Islamic leadership and its impact on employees and organizations in terms of work ethics, employee performance and satisfaction. The paper addresses gap in Western and Eastern European studies and aims to provide conceptual clarity between Islamic leadership and workplace deviance. The scientific literature analysis and synthesis, chronology, analogy and comparison were performed to analyze what are the intereactions between Islamic leadership and workplace deviance. Theoretical contributions included Islamic leadership, organizational interventions and adoption of Islamic spirituality through organizational values and religiosity perspective to generate positive outcomes, enriched intrinsic motivation and increased well-being of employees to fight back with workplace deviance. The findings are vital for various organizations with the high degree of diversity to understand the importance of spiritual leadership for the specific managerial implications to cope with deviant behaviors like taking excessive breaks, intentionally working slow, stealing or destroying office equipment, corruption, personal aggression and others
Internet: http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue/33881/359607
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/399358
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.