Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57331
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Simanaitienė, Raimonda
Title: Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus paveiksluose
Other Title: The abundance of associations and narrative of creations in artist’s Rimvydas Mulevičius pictures
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2017, T. 92
Extent: p. 138-143
Date: 2017
Keywords: Mulevičius, Rimvydas;Akvarelė;Estampas;Siurrealizmas;Portretas;Mulevičius, Rimvydas;Watercolour;Engraving;Portrait;Surrealism
Abstract: Asociacijų žaismės ir kūrinių ištarmės dailininko Rimvydo Mulevičiaus paveiksluose Rimvydas Mulevičius yra žinomas kaip ilgametis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorius, Piešimo studijos vadovas, taip pat kaip vitražo dailininkas, meistriškas piešėjas, daugelio akvarelės ir grafikos parodų Lietuvoje bei užsienyje dalyvis. Menininko paveiksluose atsiskleidžiančią plastinę raišką veikiausiai turėtume įvardinti kaip realistinę, tačiau jo sukurti paveikslai dėl pasirinktų temų, siužetų ir personažų traktuotės neabejotinai įgyja asociatyvų, siurrealistinį pobūdį. Vienos R. Mulevičiaus pamėgtos temos (krikščionybės, architektūros) yra tradiciškesnės, klasikinės, tad ir jų plastiniai įvaizdinimai įprastesni. O kiti siužetai (autoportretų, fragmentuotos žmogaus anatomijos) atspindi itin specifinį menininko pasaulio pajautimą bei dominuojantį siurrealistinį vaizdavimo principą, pagrindžiantį jo paveikslų originalumą ir įtaigumą. Taigi šis straipsnis skirtas išsamesnei dailininko Mulevičiaus kūrybos analizei: tiek jo metaforiško, asociatyvaus pasaulėvaizdžio, kūrinių tematinio spektro atsklaidai, tiek ir plastinių išraiškos priemonių, meninio vaizdavimo specifikos išryškinimui
Rimvydas Mulevičius is known as a long time professor of the Vilnius Art Academy and the Kaunas Faculty Drawing Studio, He is a stained-glass artist, skilful drawer, and a participant of many watercolour and graphics exhibitions in Lithuania and abroad. The plastic expression which unfolds in the artists’ paintings should probably be referred to as realistic, although his drawings undoubtedly gain an associative, surrealistic nature as well because of a particular interpretation of chosen themes, plots and characters. Some of the themes (Christianity, architecture) in R. Mulevičius creations are more traditional and classic, therefore, their representation is quite casual. Meanwhile, other plots (autoportrait, fragments of human anatomy) reflect the artist’s specific appreciation of the world and the dominating surrealistic principle of visualisation, which accounts for the paintings’ originality and suggestibility. Therefore this article will be dedicated to a thorough analysis of R. Mulevičius creations: the display of artists’ metaphorical, associative outlook, thematic spectrum of production. It will also highlight the plastic tools of expression and the specifics of artistic representation
Internet: https://doi.org/10.24101/logos.2017.55
Affiliation(s): Menotyros katedra
Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.64 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

12
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.