Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57208
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Augutis, Juozas;Martišauskas, Linas
Title: Lietuvos energetikos sistemos energetinio saugumo lygio kitimo vertinimas
Other Title: Assessment of energy security level variation in Lithuanian energy system
Is part of: Energetika = Power engineering. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2013, T. 59, Nr. 3
Extent: p. 113-123
Date: 2013
Keywords: Energetinis saugumas;Energetikos sistema;Trikdžiai;Nacionalinė energetikos strategija;Energy security;Energy system;Disturbances;National energy strategy
Abstract: Straipsnyje pateikiama nauja metodika, skirta įvairių energetikos plėtros scenarijų energetinio saugumo įvertinimui ir palyginimui. Energetinis saugumas yra suprantamas ne tik kaip energetikos sistemos sugebėjimas aprūpinti vartotojus energija esant normalioms sąlygoms ir kainoms, bet ir kaip sistemos sugebėjimas pasipriešinti įvairiems trikdžiams, kuriuos gali sukelti tiek techninės bei ekonominės, tiek ir sociopolitinės ar geopolitinės grėsmės. Straipsnyje aptariami tikimybinis trikdžių susiformavimo ir trikdžių poveikio ekonominis-optimizacinis modeliai. Energetinis saugumas įvertinamas kiekybiškai atsižvelgiant į trikdžių sukeltus energijos kainos pokyčius ir vartotojams nepatiektą energiją. Sukurta metodika pritaikyta Lietuvos energetikos sistemos plėtros scenarijų energetinio saugumo įvertinimui. • Pirmasis scenarijus – Lietuvoje įgyvendinami tik suskystintų gamtinių dujų terminalo, elektros jungčių su Švedija ir Lenkija bei suplanuoti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektai, tačiau didžioji dalis elektros energijos yra importuojama, ypač uždarius senuosius Lietuvos elektrinės blokus. • Antrasis scenarijus – uždaromi senieji Lietuvos elektrinės blokai yra keičiami naujais kombinuotojo ciklo blokais. • Trečiasis scenarijus – pradedama eksploatuoti nauja atominė elektrinė. • Ketvirtasis scenarijus – antrojo ir trečiojo scenarijų kombinacija: įvedamas vienas dujų kombinuotojo ciklo blokas, o vėliau pastatoma atominė elektrinė. Nepaisant didelių investicijų atominei elektrinei ir kombinuotojo ciklo blokui, ketvirtojo scenarijaus energetinis saugumas yra pats aukščiausias
The paper presents a new methodology for the energy security assessment and comparison of various energy development scenarios. Energy security is understood not only as the ability of the energy system to supply energy to consumers under normal conditions and at reasonable prices but also as the system's ability to resit to various potential disturbances arising from both technical and economic as well as from socio-political and geopolitical threats. The paper presents a probabilistic model of disturbance formation and an economic-optimization model of disturbance effects. Energy security is evaluated quantitavely taking into account changes in energy prices and unsupplied energy to consumers caused by the disturbances. The developed methodology was applied for energy security assessment of Lithuanian energy system development scenarios.The fist scenario is characterized by the implementation of the liquefied natural gas terminal, electricity connections with Sweden and Poland as well as planned renewable energy development projects in the Lithuanian energy system. However, the majority of electricity is imported, especially after the shutdown of the old units at the Lithuanian power plant. Closed units at the Lithuanian power plant are replaced with new combined cycle units in the second scenario. A new nuclear power plant is placed in the third scenario. The combination of the second and third scenarios is done in the fourth scenario : a single gas combined cycle unit is installed and the nuclear power plant is placed afterward. Despite considerable investments in ther nuclear power plant and the combined cycle unit, energy security is highest in the fourth scenario
Internet: https://doi.org/10.6001/energetika.v59i3.2703
https://doi.org/10.6001/energetika.v59i3.2703
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos energetikos institutas, j.augutis@if.vdu.lt
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

152
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.