Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57079
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šidlauskaitė, Gintarė;Stiklienė, Aida;Dėdelė, Audrius
Title: Kėdainių miesto oro taršos nustatymas naudojant ADMS-Urban dispersijos modelį ir biotestavimo metodą
Other Title: The estimation of nitrogen dioxide using ADMS-Urban model and biotest method in Kėdainiai city
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2017 : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2017 : proceedings of the 23nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2017, nr. 23
Extent: p. 160-163
Date: 2017
Keywords: Oro tarša;Azoto dioksidas;ADMS-Urban modelis;Biotestavimo metodas;Poveikis sveikatai;Air pollution;Nitrogen dioxide;ADMS-Urban model;Method of biotesting;Effect to healthy
Abstract: Oro užterštumas yra viena svarbiausių aplinkosauginių problemų. Didėjant urbanizacijai, daugėja ir naudojamų automobilių kiekiai, o kartu didėja ir atmosferos užterštumas nuodingomis mobilių taršos šaltinių išmetamomis medžiagomis. Azoto dioksidas (NO2) yra vienas iš svarbiausių oro taršos sudedamųjų dalių, atspindinčių oro kokybę. NO2 gali sukelti sveikatos pakenkimus, nes pasižymi tiesioginiu toksiniu poveikiu įkvėpus. Šio tyrimo tikslas – atlikti oro taršos azoto dioksidu (NO2) analizę, bei naudojant ADMS-Urban dispersijos modelį ir biotestavimo metodą, nustatyti ir įvertinti šio teršalo sklaidą Kėdainių mieste. Sumodeliavus vidutinę metinę azoto dioksido koncentracijos sklaidą Kėdainių mieste nustatyta, kad didžiausia tarša pasižymi centrinės miesto gatvės, kuriose nustatytos azoto dioksido koncetracijos siekė nuo 13 iki 18 µg/m3, jose bendras pravažiuojančių automobilių kiekis buvo nuo 9744 iki 11 536 per parą. Atlikus biotestavimo metodą su indikatoriniu augalu sėjamąja pipirne, taip pat pastebima tendencija, kad didėjant teršalo koncentracijai ore, bendras augalo ilgis mažėjo
Air pollution is one of the most important problems of environment control. Growing urbanization causes increasing number of vehicles which leads to traffic congestion and vehicular pollution. Nitrogen dioxide (NO2) is the main component of air pollution which shows the quality of air. NO2 can lead to several health issues because it’s toxic when inhaled. Purpose of research – to make analysis of air pollution with nitrogen dioxide, also by using AMS – Urban model of dispersion and method of biotesting. Identify and estimate NO2 dispersion in Kedainiai. After modelling of annual average concentrations of nitrogen dioxide dispersion in Kėdainiai found that the bigest poluttion is in the city central. In the city central nitrogen dioxide concentrations ranged from 13 to 18 g/m3, the total number of passing cars was from 9744 to 11 536 a day. After using method of biotesting with indicated plant sower cress, we can see the tendency – when the concentration of pollutant is growing in the air, the length of a plant was decreasing
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/57079
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

166
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

22
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.