Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStankevičius, Mantas-
dc.contributor.authorMaruška, Audrius-
dc.contributor.authorTiso, Nicola-
dc.contributor.authorMikašauskaitė, Jurgita-
dc.contributor.authorBartkuvienė, Violeta-
dc.contributor.authorKornyšova, Olga-
dc.contributor.authorMickienė, Rūta-
dc.contributor.authorBimbiraitė-Survilienė, Kristina-
dc.contributor.authorKaškonienė, Vilma-
dc.contributor.authorKazlauskas, Mykolas-
dc.contributor.authorLevišauskas, Donatas-
dc.contributor.authorTekorius, Tomas-
dc.contributor.authorPolcaro, Chiara-
dc.contributor.authorGalli, Emanuela-
dc.contributor.authorDonati, Enrica-
dc.contributor.authorZacchini, Massimo-
dc.contributor.authorRagažinskienė, Ona-
dc.contributor.authorSnieškienė, Vilija-
dc.contributor.authorStankevičienė, Antanina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-07T01:08:25Z-
dc.date.available2018-10-07T01:08:25Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn02357216-
dc.identifier.otherVDU02-000018261-
dc.identifier.urihttp://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/chemija/2015/3/7172-
dc.description.abstractAtliktas policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) nustatymas panaudotuose mediniuose geležinkelio pabėgiuose, apdorotuose siekiant juos apsaugoti nuo biologinio irimo skalūnų alyva arba kreozotu. PAA analizei atlikti panaudota skysčių ekstrakcija aplinkos temperatūroje ir Soksleto ekstrakcija bei dujų chromatografija su masių spektrometrine ir liepsnos jonizacijos detekcija. Ekstrakcijai panaudoti skirtingo poliškumo ir aromatiniai organiniai tirpikliai. Rezultatai parodė, kad aromatiniai tirpikliai yra efektyviausi ir lemia didžiausią PAA išgavą, atliekant PAA ekstrakciją iš medienos aplinkos temperatūroje. Buvo identifikuota keletas PAA. Dominavo naftalenas, acenaftenas, fluorenas, antracenas, fenantrenas, fluorantenas, pirenas, krizenas ir benzo[α]antracenas. Išanalizuota 20 Lietuvos centrinėje, ir 30 pajūrio dalyje surinktų bandinių. Panaudojant klasterinės analizės metodą ir cheminės analizės rezultatus bandiniai buvo sugrupuoti pagal keletą veiksnių, įskaitant eksploatacijos trukmę, nusidėvėjimą ir ekstrakto cheminę sudėtį. PAA sudėtis kito priklausomai nuo pabėgių suirimo laipsnio. Keletas pabėgių išsiskyrė iš kitų tamsia išvaizda, intensyviu, būdingu skalūnų alyvai, kvapu ir labai dideliu PAA kiekiult
dc.description.abstractThis paper was presented in the 9th International Conference “The Vital Nature Sign”, held in Kaunas, 14–16 May 2015. The screening of PAH in used wooden railway sleepers treated with coal tar and creosote for their protection against biodegradation has been made. The analysis was based on cold solvent extraction and Soxhlet extraction of PAH using several organic solvents and analysis by GC-MS/GC-FID. For extraction several organic solvents of different polarity, including aromatic solvents, were tested. The results showed that aromatic solvents are the most efficient solvents for cold solvent extraction with the highest recoveries of PAH from wood matrix. Several PAH were identified. Naphthalene, acenaphthene, fluorene, anthracene, phenanthrene, fluoranthene, pyrene, crysene and benzo[α]anthracene were predominant. Thirty samples from Central Lithuania and twenty from the results of chemical analysis the samples were classified using the cluster analysis according to several parameters including age, decay status and chemical composition of the extract of the sleeper. The composition of PAH varies between intact and rotten sleepers. Few sleeper samples differ from others with a strong coal tar odor and a dark color and very high quantities of PAHen
dc.description.sponsorshipBiochemijos katedra-
dc.description.sponsorshipBiologijos katedra-
dc.description.sponsorshipGamtos mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipKauno technologijos universitetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 198-207-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofChemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2015, vol. 26, no. 3-
dc.relation.isreferencedbyScience Citation Index Expanded (Web of Science)-
dc.relation.isreferencedbyChemical Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.relation.isreferencedbyAcademic Search Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyCentral & Eastern European Academic Source (EBSCO)-
dc.subjectMediniai pabėgiailt
dc.subjectKreozotaslt
dc.subjectPolicikliniai aromatiniai angliavandeniliailt
dc.subjectDujų chromatografija-masių spektrometrijalt
dc.subjectEkstrakcijalt
dc.subjectWooden railway sleepersen
dc.subjectPolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjectCoal taren
dc.subjectCreosoteen
dc.subjectGas chromatography–mass spectrometryen
dc.subjectCold solvent extractionen
dc.subject.otherChemija / Chemistry (N003)-
dc.titleGas chromatographic analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in the disposed creosote treated wooden railway sleepers collected from several storage sites in Lithuaniaen
dc.title.alternativePoliciklinių aromatinių angliavandenilių, esančių kreozotu apdorotuose mediniuose geležinkelio pabėgiuose, surinktuose skirtingose Lietuvos vietose, sudėties ir kiekio dujų chromatografinė analizėlt
dc.typeStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)-
dc.identifier.isiWOS:000364529700009-
dcterms.bibliographicCitation26-
dc.date.updated2020-03-30T09:21Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "18261"}, "publisher": {"name": "Lietuvos mokslų akademija", "list": false}, "db": {"clarivate": true, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["0235-7216"], "code": "S1", "subject": ["N003"], "url": ["http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/chemija/2015/3/7172"], "country": "LT", "language": "en", "area": "N", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20200330092130.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 19, "nip": 1, "affiliation": [{"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "0ED2943B1C609EA51D9B4D5340B36421", "lname": "Stankevičius", "fname": "Mantas", "status": "1", "orcid": "0000-0001-5093-1178", "name": "Stankevičius, Mantas"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "4D763E798A48594403C4B0B63E447EDF", "lname": "Maruška", "fname": "Audrius-Sigitas", "status": "1", "orcid": "0000-0002-9267-3805", "name": "Maruška, Audrius"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biologijos katedra", "id": "0102", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "2098FC968CB802A19AA364CD61300882", "lname": "Tiso", "fname": "Nicola", "status": "0", "name": "Tiso, Nicola"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "7E92F6E3C8F5F54452AB0FD75BA6EAEB", "lname": "Mikašauskaitė-Tiso", "fname": "Jurgita", "status": "1", "name": "Mikašauskaitė, Jurgita"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "FAABEBBE082CC1591DAF23A3599B22ED", "lname": "Bartkuvienė", "fname": "Violeta", "status": "0", "name": "Bartkuvienė, Violeta"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "7C903A625E6D36D2A730DD0865403EA3", "lname": "Kornyšova", "fname": "Olga", "status": "1", "name": "Kornyšova, Olga"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "9D89C41FBE5F00B38EF39EC6DC518618", "lname": "Mickienė", "fname": "Rūta", "status": "1", "orcid": "0000-0001-6798-3708", "name": "Mickienė, Rūta"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "359EB8F85E32DB2D9B43312C4F8A125C", "lname": "Bimbiraitė-Survilienė", "fname": "Kristina", "status": "1", "orcid": "0000-0001-7021-8062", "name": "Bimbiraitė-Survilienė, Kristina"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "22E747B28E8F2A1144497B16BFB99AC6", "lname": "Kaškonienė", "fname": "Vilma", "status": "1", "orcid": "0000-0002-1939-9408", "name": "Kaškonienė, Vilma"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Biochemijos katedra", "id": "0103", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "CEAD21AE34323E36E545FB6594834BFB", "lname": "Kazlauskas", "fname": "Mykolas", "status": "1", "name": "Kazlauskas, Mykolas"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Kauno technologijos universitetas", "id": "1119550581"}], "lname": "Levišauskas", "fname": "Donatas", "status": "0", "name": "Levišauskas, Donatas"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Kauno technologijos universitetas", "id": "111950581"}], "lname": "Tekorius", "fname": "Tomas", "status": "0", "name": "Tekorius, Tomas"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["IT"], "rel": "aut", "lname": "Polcaro", "fname": "Chiara", "status": "0", "name": "Polcaro, Chiara"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["IT"], "rel": "aut", "lname": "Galli", "fname": "Emanuela", "status": "0", "name": "Galli, Emanuela"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["IT"], "rel": "aut", "lname": "Donati", "fname": "Enrica", "status": "0", "name": "Donati, Enrica"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["IT"], "rel": "aut", "lname": "Zacchini", "fname": "Massimo", "status": "0", "name": "Zacchini, Massimo"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Botanikos sodas", "id": "69", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "372E55773F12AA3476D4E4C37EA5D696", "lname": "Ragažinskienė", "fname": "Ona", "status": "1", "orcid": "0000-0002-2627-4443", "name": "Ragažinskienė, Ona"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Botanikos sodas", "id": "69", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "C0D8C2B005E1C2DB4388D8473DE437CD", "lname": "Snieškienė", "fname": "Vilija", "status": "1", "name": "Snieškienė, Vilija"}, {"contribution": 0.052631578947368, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.052631578947368, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Botanikos sodas", "id": "69", "level": "1", "type": "ins", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "8A26E93A76E9EBB419FA6133FB82D7E6", "lname": "Stankevičienė", "fname": "Antanina", "status": "1", "name": "Stankevičienė, Antanina"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptInstrumentinės analizės atviros prieigos centras-
crisitem.author.deptInstrumentinės analizės atviros prieigos centras-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptBiochemijos katedra-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektorius-
crisitem.author.deptBotanikos sodas-
crisitem.author.deptFitopatologijos grupė-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml18.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

4
checked on Jun 2, 2020

Page view(s)

164
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.