Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56881
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Žaltauskaitė, Jūratė;Vaitonytė, Iveta
Title: Toxicological assessment of closed municipal solid-waste landfill impact on the environment
Other Title: Toksikologinis uždaryto municipalinių atliekų sąvartyno poveikio aplinkai vertinimas
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 72, iss. 4
Extent: p. 8-16
Date: 2016
Note: Online ISSN: 2029-2139
Keywords: Sąvartynai;Požeminio vandens kokybė;Sąvartyno filtratas;Sunkieji metalai;Filtrato toksiškumas;Landfill leachate;Lemna minor;Daphnia magna;Surface water;Heavy metal;Toxicity
Abstract: Didelis municipalinių kietųjų atliekų sąvartynų skaičius Lietuvoje kelia rimtą grėsmę dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens kokybei. Uždaryto Panevėžio buitinių atliekų sąvartyno filtrato poveikis dirvožemiui ir paviršiniam vandeniui ir jo toksiškumas buvo vertinamas fizikocheminiais metodais bei biotestais. Sąvartyni filtratas tai įvairių organinių ir neorganinių junginių mišinys. Sąvartyno filtrato toksiškumas buvo vertinamas taikant biotestus su vandens augalais (Lemna minor L.) ir mikrobestuburiais (Daphnia magna). Sąvartyno filtratas buvo toksiškas D. magna, neigiamai veikė L. minor augimo greitį ir biomasės prieaugį. Didelis filtrato toksiškumas sietinas su aukšta amonio jonų ir sunkiųjų metalų koncentracija
A large number of municipal solid waste landfills in Lithuania pose a serious environmental threat to the quality of soil, surface and ground water. The physicochemical characteristics and toxicity of closed Panevėžys municipal solid-waste landfill leachate and its impact on soil and surface water were assessed. Landfill leachate is a complex mixture of various inorganic and organic compounds. The toxicity of municipal solid waste landfill leachate and surface water was evaluated using bioassays with aquatic plants (Lemna minor L.) and micro-invertebrates (Daphnia magna). The leachate was shown to be toxic to D. magna, and it also reduced the growth and biomass of L. minor. The toxicity has been linked with ammonium and heavy metal content as the prime contributors to the toxicity
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.72.4.16555
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

132
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.