Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56873
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jakučionytė, Miglė;Žaltauskaitė, Jūratė;Sujetovienė, Gintarė
Title: Passive lichenoindication as a tool for evaluation of air quality in the environment of fertilizer plant
Other Title: Pasyvioji lichenoindikacija kaip priemonė trąšų gamyklos oro kokybei vertinti
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 72, iss. 4
Extent: p. 37-44
Date: 2016
Note: Online ISSN: 2029-2139
Keywords: Azotas;Bioakumuliacija;Bioindikacija;Oro kokybė;Kerpės;Air quality;Bioaccumulation;Bioindication;Lichens;Nitrogen
Abstract: Oro tarša ir toliau išlieka viena aktualiausių aplinkos problemų, kuri būdinga ne tik miestų, bet ir pramonės objektų aplinkoms. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti didžiausios Baltijos šalyse pramoninių chemijos produktų gamyklos AB „Achema” aplinkos oro kokybę pasyviosios lichenoindikacijos metodu. Buvo ištirtos epifitinių kerpių rūšys, jų gausumas, kerpių bendrijų būklę charakterizuojantis rodiklis (poleotolerantiškumo indeksas (PI)) ir nustatyta kerpėse akumuliuoto azoto koncentracija šešiose tyrimo vietose, kurios buvo skirtingu atstumu nutolusios nuo gamyklos: kontrolinė zona (1–7 km iki AB „Achema”), gamyklos teritorija (0–o5 km nuo jos) ir 5–11 km, 11–17 km, 17–23 km, 23–30 km tyrimo zonos nuo AB „Achema”. Didžiausia kerpių rūšių įvairovė nustatyta 11–17 km teritorijoje (n=5,1), o mažiausia – kontrolėje (n=3,6). Didžiausias projekcinis padengimas buvo AB „Achema“ teritorijoje (64 %), mažiausias nustatytas 23–30 km teritorijos zonoje (21 %). Didžiausiu poleotolerantiškumo indeksu išsiskyrė AB „Achema“ teritorija (7,1), o mažiausiu – kontrolinė zona (5,8). Vertinant Xanthoria parietina akumuliuoto azoto koncentraciją tyrimo zonose nustatyta, kad didžiausia azoto koncentracija buvo gamyklos tyrimo vietoje (29,07 mg/g), mažiausia – 23–30 km teritorijos zonoje (3,83 mg/g). Tyrimo rezultatai parodė, jog gamyklos teritorija (0–5 km nuo AB „Achema”) pasižymi blogiausia oro kokybe (didžiausias projekcinis padengimas, PI, ir akumuliuoto azoto koncentracija), o švariausia aplinka išsiskyrė kontrolinė zona (pagal poleotolerantiškumo indeksą) ir toliausia (23–30 km) tyrimo vieta nuo gamyklos (pagal projekcinį padengimą ir azoto koncentraciją kerpėse)
Air pollution remains one of the most important environmental problems not only in urban but also in industrial areas. The aim of the study was to evaluate air quality in the area surrounding of the biggest fertilizers producer in the Baltic states by means of passive lichenoindication method. The abundance of epiphytic lichen species, factor characterizing the condition of lichen community (index of poleotolerance PI) and nitrogen concentration in lichens were investigated at six study sites up to 30 km away from the pollution source. The highest lichen species diversity (n=5.1) was in the study sites at a distance of 11-17 km from the factory, while the lowest diversity was at the control site (n=3.6). The highest projection coverage was in the surroundings of “Achema” JSC (64 %), the lowest coverage was established in the zone of 23-30 km away from the factory (21 %). The highest PI (7.1) was determined in the pollution source zone and the lowest PI was in the control zone (5.8). The highest nitrogen concentration in Xanthoria parietina was in the premises of the factory (29.07 mg/g), whereas the lowest nitrogen concentration was found in the territory furthest from the factory (3.83 mg/g). According to poleotolerance index the cleanest environment was found in the control site and in the territory furthest (23–30 km) from the factory – study site 5 (according to projection coverage and nitrogen concentration in lichens)
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.72.4.16402
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

130
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.