Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54554
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Dėdelė, Audrius;Miškinytė, Auksė
Title: The application of ADMS-Urban model to estimate nitrogen dioxide concentrations in cold and warm seasons in Kaunas city
Other Title: ADMS-Urban modeliavimo programos taikymas azoto dioksido koncentracijai šaltuoju ir šiltuoju sezonais Kauno mieste nustatyti
Is part of: Biologija = Biology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013, t. 59, Nr. 4
Extent: p. 319-326
Date: 2013
Keywords: Azoto dioksidas;Žmonių sveikata;ADMS-Urban modeliavimas;Programa;Nitrogen dioxide;Human health;ADMS-Urban model;Programme
Abstract: Kelių transportas yra vienas pagrindinių taršos šaltinių, turintis įtakos miestų oro kokybei ir gyventojų sveikatai. Azoto dioksidas (NO2) yra vienas labiausiai paplitusių transporto sąlygojamų teršalų. ADMS-Urban modeliavimo programa gali įvertinti daugelio įvairių šaltinių (kelių transporto, pramonės, individualių gyvenamųjų namų) išmetamų teršalų sklaidą ir nustatyti ar numatyti teršalų koncentracijas atmosferoje iš šių taršos šaltinių. Azoto dioksido koncentracijai prognozuoti naudojama ADMS-Urban modeliavimo programa. Sumodeliuota šaltojo ir šiltojo sezonų azoto dioksido koncentracija buvo palyginta su išmatuota 41 Kauno miesto vietoje. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti azoto dioksido taršos sklaidą šaltuoju ir šiltuoju sezonais bei nustatyti skirtumus tarp išmatuotos su pasyviais kaupikliais ir ADMS-Urban modeliavimo programa sumodeliuotos NO2 koncentracijos Kauno mieste. Šaltuoju sezonu sumodeliuota azoto dioksido koncentracija buvo 21,79 μg/m3, o pasyviais kaupikliais išmatuota – 19,82 μg/m3. Šiltuoju sezonu sumodeliuota ir išmatuota koncentracija atitinkamai buvo 12,28 ir 11,62 μg/m3. Taigi oro tarša buvo reikšmingai didesnė šaltuoju sezonu. Rezultatai rodo, kad ADMS-Urban modeliavimo programa sumodeliuoja didesnes azoto dioksido koncentracijas, palyginti su išmatuotomis, ir tai labiausiai akivaizdu, kai modeliuojamos mažesnės vertės, o sumodeliuotos maksimalios NO2 koncentracijos yra gaunamos mažesnės nei išmatuotos su pasyviais kaupikliais
Road traffic is one of the main sources of pollution affecting air quality in urban areas which can have impacts on human health. One of the most common traffic-related pollutants is nitrogen dioxide (NO2). Atmospheric dispersion models, such as ADMS-Urban, can be used to examine emissions from many various sources (road transport, industrial, domestic) and to estimate or predict the concentration of pollutants emitted from these sources into the atmosphere. The paper examines the performance of ADMS-Urban dispersion model to predict nitrogen dioxide concentrations from emission sources. Modelled concentrations for cold and warm seasons have been compared with measured nitrogen dioxide concentrations at 41 site in Kaunas city. The purpose of this study was to assess the dispersion of nitrogen dioxide pollution in cold and warm seasons comparing modelled with ADMS-Urban model and measured with passive samplers NO2 concentrations in Kaunas city. Modelled average nitrogen dioxide concentration in cold season was 21.79 μg/m3, while measured with passive samplers – 19.82 μg/m3. The air pollution was significantly higher during the cold season. Modelled and measured NO2 concentrations in warm season were 12.28 and 11.62 μg/m3, respectively. Results showed that ADMS-Urban dispersion model tends to overpredict nitrogen dioxide concentrations and this is most evident when smaller values are modelled, while modelled maximum concentrations are underestimated compared with measured NO2 values
Internet: https://doi.org/10.6001/biologija.v59i4.2830
https://doi.org/10.6001/biologija.v59i4.2830
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

114
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.