Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54368
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Liobikienė, Genovaitė;Juknys, Romualdas
Title: The convergence of household consumption expenditure structure : implications on environmental impact in Lithuania
Other Title: Namų ūkio išlaidų struktūros konvergencija: jos įtaka poveikiui aplinkai Lietuvoje
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2012, Nr. 2(60)
Extent: p. 48-57
Date: 2012
Keywords: Namų ūkio vartojimas;Konvergencija;Namų ūkio išlaidos;Poveikis aplinkai;Lietuvos namų ūkis;Household consumption;Convergence;Environmental impact;Lithuanian household
Abstract: Straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos namų ūkio išlaidų struktūros konvergenciją prie ES-15 ir įtaką poveikiui aplinkai. Bendrosios namų ūkio išlaidos 1995–2007 m. padidėjo 2,7 karto. Šiuo laikotarpiu didžiausios prabangos prekių: rekreacijos ir kultūros bei švietimo, išlaidos. Mažiausios būtinųjų prekių: maisto ir būsto, išlaidos. Taip pat buvo nustatyta, kad Lietuva pagal du trečdalius vartojimo kategorijų artėjo prie ES senbuvių. Analizuojant disponuojamų pajamų atsaką vartojimui, buvo nustatyta, kad būtinųjų prekių, kurioms skiriama didžioji išlaidų dalis, vartojimui atsakas buvo neelastingas, t. y. jos buvo vartojamos lėčiau nei didėjo gyventojų pajamos. Prabangos prekių (rekreacijos ir kultūros, švietimo, kitų paslaugų) vartojimui šis atsakas buvo elastingas, t. y. jos buvo vartojamos greičiau nei didėjo gyventojų pajamos. Taigi šiuo tiriamuoju laikotarpiu Lietuvos gyventojai daugiau vartojo tų prekių, kurių poveikis aplinkai buvo mažesnis. Remiantis EEA (2010) energijos intensyvumo duomenimis, buvo apskaičiuota, kad 1995–2007 m. pasikeitus vartojimo struktūrai klimato kaitą sukeliančių dujų emisijos augimas apytikriai sumažėjo 19 proc., o rūgštinančių medžiagų kiekis – apie 6 proc
The aim of this study is to examine Lithuanian household consumption changes, their convergence within the EU-15 and implications for the environmental impact. During the period of 1995-2007 the household consumption in Lithuania rose up 2.7 times. Substantial growth of consumption expenditure was observed to luxuries such as recreation, culture, education, while the slowest growth - to necessities such as food and housing. During the analyzed period Lithuania converged towards the Old Member States by two thirds of the household consumption structure categories. Response of the most consumption categories considered as necessities (food, housing, etc.) to growth of the income was inelastic i.e. consumption in these categories grew up slower than the income. On the contrary, elastic response of consumption categories considered as luxuries (recreation and culture, miscellaneous goods and services, education) to the income increase was characteristic i.e. their consumption grew up faster than the income. Whereas, during the period of 1995-2007 the biggest growth of consumption was characteristic of both the consumption categories with lower environmental impact, referring to the EEA (2010) emission intensities calculation and the changes in consumption structure which decelerated an increase in emissions of greenhouse gases by 19 %, and acidifying compounds by 6 %
Internet: https://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.1198
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.