Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54103
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kunigiškytė, Jovita;Januškaitienė, Irena
Title: Trąšų poveikis Hordeum sativum L. ir Panicum miliaceum L. fotosintezės rodiklių pokyčiams esant sausros stresui
Other Title: The impact of fertilizers on the changes of photosynthesis parameters of Hordeum sativum L. and Panicum miliaceum L. under drought stress
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2017 m. gegužės 4-6 d. = Human and nature safety : proceedings of the 23rd international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2017, [nr. 23]
Extent: p. 62-65
Date: 2017
Keywords: Vasarinis miežis;Trąšų poveikis;Sausros stresas;Hordeum sativum L;Panicum miliaceum L;Drought stress;Fertilizers;Panicum miliaceum L;Hordeum sativum L
Abstract: Šiuo darbu buvo siekta nustatyti trąšų poveikį vasarinio miežio (Hordeum sativum L.) ir paprastosios soros (Panicum miliaceum L.) fotosintezės rodiklių pokyčiams esant sausros stresui. Buvo paruošti keturi skirtingi tyrimo variantai: augalai auginti tik neutralizuotos durpės substrate, substratą papildant atitinkamai organinėmis, mineralinėmis trąšomis bei naudotos purškiamos lapų trąšos. Praėjus 23 dienoms nuo augalų sudygimo, pusę eksperimento variantų nustoti laistyti, pradėtas sausros poveikis, kuris truko 10 dienų. Eksperimento pabaigoje nešiojamu fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu išmatuoti fotosintezės rodikliai. C3 fotosintezės tipui priskiriamas Hordeum sativum L. ir C4 tipui priskiriama Panicum miliaceum L. esant skirtingam tręšimui į sausros poveikį reagavo iš esmės skirtingai. Naudojant trąšas sausros streso sąlygomis abi augalų rūšys pasižymėjo intensyvesne fotosinteze nei augalai auginti tik durpėje (p0,05), tačiau sausra miežių fotosintezę slopino stipriau nei sorų. Patręšti miežiai esant sausrai pasižymėjo didesniu transpiracijos sumažėjimu nei auginti be trąšų, tuo tarpu soros atvirkščiai. Lyginant su kontrole (p<0,05), mažiausi 41 % ir 15,7 % transpiracijos pokyčiai miežiuose ir sorose atitinkamai pastebėti naudojant purškiamas lapų trąšas. Sausra taip pat reikšmingai sumažino viduląstelinį CO2 kiekį augaluose. Miežiuose augintuose durpėje (be trąšų) viduląstelinis CO2 kiekis dėl sausros poveikio reikšmingai padidėjo, lyginant su kontroliniais augalais (13,6 %, p<0,05), o sorose – sumažėjo 40,5 %. Netręštų miežių vandens naudojimo efektyvumas dėl sausros poveikio sumažėjo 24,2 %, o sorų padidėjo 61,5 %, lyginant su kontroliniais augalais (p<0,05). [...]
The aim of this work was to investigate the impact of fertilizers on the changes of photosynthetic parameters of Hordeum sativum L. and Panicum miliaceum L. under the impact of drought stress. There were prepared four different plant cultivation variants: plants were grown only in neutralized peat substrate, in substrate supplemented with organic or mineral fertilizer, as well as by using spray fertilizer on the leaves. After 23 days of cultivation, half of the treatment variants were stopped to water and drought impact was started which lasted 10 days. At the end of the experiment, photosynthetic parameters were measured using a portable photosynthesis measuring device. To C3 photosynthesis type ascribable Hordeum sativum L. and to C4 type ascribable Panicum miliaceum L. responded significantly differently to the impact of drought. Under drought conditions the photosynthesis of both fertilized plant species was more intensive than plants cultivated only in peat (p0,05). And drought inhibited photosynthesis of barley stronger than of millet. During the drought, fertilized barley had higher transpiration decrease than the ones cultivated without any fertilizer. However, millets showed the opposite results. Compared to control (p<0,05), the lowest 41 % and 15,7 % transpiration changes in barley and millet respectively were observed by using spray fertilizer. Drought also significantly reduced intercellular concentration of CO2 in plants leaves. In barley cultivated in peat (no fertilizer) the intercellular CO2 concentration under drought stress increased by 13,6 % significantly (p<0,05) compared to control, while in millet it decreased by 40,5 % (p<0,05). In barley cultivated without fertilizers the water use efficiency under drought stress decreased by 24,2 % and in millet increased by 61,5 %, compared to control (p<0,05). [...]
Internet: http://sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/62-65_Kunigiskyte-Januskaitiene_34.pdf
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.23 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

142
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.