Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54010
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kovalčikienė, Kristina;Bukšnytė-Marmienė, Loreta
Title: Dirbančių ir nedirbančių už universiteto ribų doktorantų profesinio identiteto raiška
Other Title: Professional identity expression of doctoral students who are employed and unemployed outside the university
Is part of: Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017
Extent: p. 63-63
Date: 2017
Keywords: Doktorantai;Profesinis identitetas;Profesinė doktorantūra
ISBN: 9786099560830
Abstract: Šiomis dienomis vis labiau kalbama apie būtinus pokyčius trečiosios pakopos studijų srityje. Remdamiesi tarptautine praktika ir situacija Lietuvoje, akademinės bendruomenės ir valdžios institucijų atstovai akcentuoja doktorantūros studijų modernizavimą. Vienas iš pagrindinių laukiančių pokyčių – numatoma įsteigti profesinę doktorantūrą. Taip siekiama padidinti doktorantų ir mokslininkų, dirbančių verslo įmonėse, skaičių. Partneryste paremta (profesinė) doktorantūra yra svarbus įrankis žinių taikymo ir inovacijų kūrimo įgalinimui Lietuvoje (Paliokaitė, 2016). Be to, tyrimai (Kovalčikienė, 2014) rodo, kad 69,4% doktorantų Lietuvoje norėtų tapti profesionaliais savo srities praktikais. Šio pranešimo tikslas – atskleisti veiksnius, turinčius reikšmę dirbančių ir nedirbančių už universiteto ribų doktorantų praktiko profesinio vaidmens identitetui. Tyrime dalyvavo 494 doktorantai (66% moterų ir 34% vyrų) iš 22 Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų. Duomenims rinkti naudota internetinė apklausa. Tyrime naudoti instrumentai: Doktoranto profesinio identiteto klausimyno (Kovalčikienė, Bukšnytė-Marmienė, 2012) praktiko profesinio vaidmens identiteto skalė, Mąstymo stilių inventorius (Sternberg, Wagner, 1992), Didžiojo penketo inventorius (Benet-Martinez, John, 1998; John et al., 1991, 2008), Doktorantų socialinio palaikymo klausimynas (Kovalčikienė, Bukšnytė-Marmienė, 2012). Rezultatai atskleidė, kad stipriau išreikštą praktiko profesinio vaidmens identitetą dirbančiųjų grupėje numato labiau jaučiamas šeimos ir draugų palaikymas, labiau išreikštas sąmoningumas bei mažiau išreikštas neurotizmas. Pastarasis veikia tarpininkaujamai ryšyje tarp jaučiamo palaikymo iš darbdavio ir praktiko profesinio vaidmens identiteto. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/54010
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

166
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.