Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53981
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Arojevaitė, Indrė;Šinkariova, Liuda
Title: Lietuvos ir Australijos tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, emocinės būsenos pokyčiai Taikomosios elgesio analizės programos eigoje
Other Title: Changes in emotional state in Lithuanian and Australian parents of children with autism spectrum disorder during the applied behavior analysis program
Is part of: Psichologija tradicijų ir inovacijų sandūroje: Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2017
Extent: p. 42-42
Date: 2017
Keywords: Vaikas autistas;Tėvų depresiškumas;Tėvystės stresas
ISBN: 9786099560830
Abstract: Tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčius vaikus pasižymi aukštesniais nerimo, depresiškumo ir tėvystės streso (Soltanifar et. al., 2015) rodikliais nei tėvai, auginantys įprastos raidos vaikus. Su prastesne tėvų emocine būsena labiausiai susiję vaiko elgesio sunkumai bei sutrikę socialiniai ir kognityviniai gebėjimai (Baker-Ericzen, Brookman-Frazee, Stahmer, 2005). Taikomoji elgesio analizė, TEA (angl. Applied Behavior Analysis, ABA) yra bihevioristinis intervencinis metodas, orientuotas į neadaptyvaus elgesio keitimą socialiai priimtinu elgesiu (Baer, Wolf, Risley, 1968). Kadangi TEA yra plačiausiai naudojamas pagalbos vaikams su ASS metodas (Lancioni et. al., 2010), koreguojantis vaiko socialinius, kognityvinius ir elgesio sunkumus, šiuo tyrimu siekta nustatyti tėvų emocinės būsenos pokyčius vaikams dalyvaujant TEA programoje. Taip pat, siekiant įvertinti TEA universalumą tarpkultūriniame kontekste, buvo palyginti Lietuvos ir Australijos tėvų emocinės būsenos rodikliai. Metodika. Tiriamieji – 11 Lietuvos ir 18 Australijos tėvų, kurių vaikams buvo taikyta TEA programa. Apklausa atlikta du kartus – pradėjus taikyti TEA ir praėjus 5 mėn. Nerimo ir depresiškumo įvertinimui naudota Depresiškumo, nerimo ir streso skalė (DASS21, 1995). Tėvystės streso įvertinimui naudota Tėvystės streso skalė (PSS, 1995). Programa bei apklausa Lietuvoje atlikta lietuvių k., Australijoje – anglų k. Rezultatai. Lietuviai tyrimo pradžioje pasižymėjo aukštesniais depresiškumo rodikliais (p=0,032), nei australai. Skirtumų tarp nerimo ir tėvystės streso rodiklių nenustatyta. Kartotinio matavimo rezultatai atskleidė, kad sumažėjo tiek lietuvių nerimo (p=0,04), depresiškumo (p=0,001) ir tėvystės streso (p=0,001) rodikliai, tiek australų nerimo (p=0,005) depresiškumo (p=0,003) ir tėvystės streso (p=0,001) rodikliai. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/53981
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

216
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

34
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.