Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/53083
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuklytė, Jūratė
Title: Socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darantys veiksniai Lietuvoje
Is part of: Mokslas ir studijos 2016 : teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: tarptautinės studentų mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys / sudarytoja Aistė Dzimidaitė Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2016
Extent: p. 84-92
Date: 2016
Note: 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Keywords: Socialinis verslo modelis;Socialinės inovacijos;Socialinis verslas
Abstract: Socialinių inovacijų ir verslo modelių tyrimų tema yra aktuali dėl darnaus ekonominio vystymosi, socialinės ir politinės raidos. Socialinis verslas – tai socialinės inovacijos verslo forma, kai socialinė organizacijos veikla vykdoma kartu su ekonomine veikla. Tokia organizacija taiko privataus sektoriaus metodus siekdama viešojo sektoriaus tikslų ir sugeba visiškai save išsilaikyti vykdydama komercinę veiklą, kuriant socialinę vertę visuomenei. Šis reiškinys yra naujas Lietuvoje, tačiau reikšmingas plėtojant smulkų ir vidutinį verslą, partnerystes su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nors populiarėjanti socialinių verslo modelių idėja progresyvi ir perspektyvi, tačiau lieka daug neatsakytų klausimų, kadangi dauguma užsienio šalių autorių socialinius verslo modelius apibūdina kaip socialines inovacijas. Tikslinga analizuojant socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darančius apžvelgti veiksnius. Europos Sąjungos vienas iš tikslų yra skatinti socialinę ekonomiką – sąjungos narės skatinamos motyvuoti žmones iš pažeidžiamų visuomenės sluoksnių (žemos kvalifikacijos, bedarbiai, neįgalieji) pradėti socialinį verslą, tokiu būdu sukuriant darbo vietas vietinėse bendruomenėse. Dėl šių priežasčių socialinių verslo modelių taikymo ir vystymo Lietuvoje tobulinimas, nustatant tam įtaką darančius veiksnius, yra aktuali. Straipsnio tikslas – nustatyti socialinio verslo taikymui ir vystymui įtaką darančius veiksnius. Uždaviniai: 1. Atlikti mokslinės literatūros, nagrinėjančios socialines inovacijas ir socialinius verslo modelius, apžvalgą. 2. Atlikti mokslinės literatūros, nagrinėjančios socialinius verslo modelius ir jiems įtaką darančius veiksnius, apžvalgą. 3. Nustatyti socialinio verslo modelių taikymui ir vystymui įtaką darančius veiksnius. Metodai: mokslinės literatūros analizė, indukcija
The article offers analysis of social innovation and social business model conception and represents current situation and perspectives of social business in lithuanian context. According to business concept, social businesses apply standard social business models that all recover their full costs and pass profits on to customers who shall benefit from low prices, adequate services and better access to maximize the social profit equation. Also there is hybrid social business model where using partnerships and social profit, the main goal is to get economical value and explore new international markets. The aim of this article is to identify the factors which are influencing the realization and development of social business models in Lithuania. According to the research results the main factors which affecting the social business models are dissemination of information in the mass media, partnerships with non profit organizations, scientifict institutes, universities, privileges to establish a social business and dotations. The positive impact give these factors of stakeholders in Lithuania: goal to create partnerships with non profit and nongovertal organizations, goal to create additional value for the main group of consumers, goal to create social impact and economical value and goal to maximize the revenue. Other negative impact influencing factors are cultural peculiarities (mantality, values and norms), avoiding to share the profit with stakeholders, ignorance of variety of social business models, imitating the social corporate responsibility, a lack of regulatory authority and a lack of the organizations representing the potential of social business. According to survey, the business models are new in Lithuania and it is important to develop its potencial identifying the success factors in Lithuania to develop a social business in Lithuania. Use methods of literature analysis, statistical data analysis
Internet: http://www.slk.lt/sites/default/files/mokslas_ir_studijos_2016_straipsniu_rinkinys.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Feb 9, 2020

Download(s)

22
checked on Feb 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.