Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/52069
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Dagiliūtė, Renata;Bartkutė, Žydrūnė
Title: Kas yra darnus turizmas? Žinių ir nuostatų tyrimas
Other Title: What is sustainable tourism? Perceptions’ survey
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 20 - tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2014 m. gegužės 7-9 d. = Human and nature safety : proceedings of the 20th international scientific-practice conference. Kauno raj. : Akademija, 2014, d. 3
Extent: p. 125-128
Date: 2014
Keywords: Darnus turizmas;Nuostatų tyrimas;Pasiryžimas mokėti;Sustainable tourism;Perceptions’ survey;Willingness to pay
Abstract: Turizmas yra viena iš neigiamą poveikį aplinkai darančių vartojimo sričių, todėl svarbu šį sektorių vystyti nepamirštant visuomenės poreikių ir aplinkos saugojimo. Norint išvengti turizmo sąlygotų neigiamų padarinių, reikia daugiau dėmesio skirti ne tik šio sektoriaus permainoms, bet ir įvertinti gyventojų (turistų) žinias ir nuostatas darnaus turizmo atžvilgiu. Būtent gyventojai yra potencialūs darnaus turizmo vartotojai, savo pasirinkimais ir nuostatomis formuojantys šio sektoriaus pasiūlą. Todėl šio darbo tikslas – ištirti gyventojų (turistų) požiūrį į darnų turizmą. Vykdytoje apklausoje dalyvavo 212 respondentai. Apklausos rezultatai parodė, kad 55 % apklaustųjų bent šiek tiek žino apie darnųjį turizmą. Apibūdinant darniojo turizmo sąvoką, aplinkos išsaugojimą respondentai pažymėjo dažniausiai – 78 %, o ekonominę naudą ir socialinę gerovę darniam turizmui priskyrė 53 % respondentų. Dažniausiai darnų turizmą respondentai suvokė kaip eko-turizmą (77 %), kas rodo, kad darnaus turizmo sąvoka suprantama palyginti siaurai. Nepaisant to, 73 % rinktųsi tokią turizmo formą, kurios pelno siekimas yra derinamas su aplinkos saugojimu ir socialinės gerovės didinimu. Taigi, darnaus turizmo žinomumo didinimas visuomenėje leistų sumažinti turizmo neigiamą poveikį aplinkai ir prisidėtų prie socialinės gerovės
Tourism is one of the biggest areas of consumption that has quite a negative impact on our environment. Therefore, it is important to develop this sector without neglecting the needs of society or environmental protection. In order to avoid tourism sector’s negative effects, it is necessary to pay more attention not only to positive changes of this industry, but also to assess citizens’ knowledge and perceptions regarding sustainable tourism. Particularly citizens – each one of us – are potential customers of sustainable tourism. Tourists’ choices and perceptions shape sustainable tourism sector’s supply. Therefore, this paper aims to analyze citizens’ (tourists’) attitude towards sustainable tourism. 212 respondents have participated in the survey. The results showed that 55% of respondents knew at least somewhat about sustainable tourism. When describing the concept of sustainable tourism, the most of respondents (78%) noted environmental protection. 53 % of respondents chose to attribute economic benefit and social welfare to sustainable tourism. The biggest part of respondents (77%) perceived sustainable tourism as ecotourism, which indicates that the concept of sustainable tourism is understood relatively narrowly. Despite this, 73% of the respondents would choose a form of tourism, which combines environmental protection and social welfare while making a profit. Thus, raising awareness of sustainable tourism and corresponding supply would help to reduce tourism industry’s negative impact on the environment and would contribute to social welfare
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/52069
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

150
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.