Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/51568
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Sapranavičiūtė, Laura;Perminas, Aidas;Šinkariova, Liuda
Title: Links between creativity and personality traits in students of artistic and social profile
Other Title: Meninio ir socialinio profilio studentų kūrybiškumo ir asmenybės bruožų sąsajos
Is part of: Socialiniai mokslai = Social Sciences. Kaunas : Technologija, 2010, nr. 4(70)
Extent: p. 60-68
Date: 2010
Keywords: Kūrybiškumas;Divergentinis mąstymas;Kūrybiška asmenybė;Asmenybės bruožai;Creativity;Divergent thinking;Creative personality;Personality traits
Abstract: Kūrybiška asmenyb÷ yra geriau prisitaikanti ir efektyvesn÷ įvairiose gyvenimo srityse, d÷l to ši išskirtinai žmogiška savyb÷ turi būti lavinama ir ugdoma. Tačiau mokslininkai, nagrin÷jantys kūrybiškos asmenyb÷s profilį, nesutaria, kurie asmenyb÷s bruožai atskleidžia kūrybiškumo esmę. Pirmiausiai šie sunkumai yra sąlygojami kūrybiškumo konstrukto neapibr÷žtumo: vieni autoriai analizuoja kūrybiškumą kaip procesą, kiti kaip pasiekimą. Priklausomai nuo šio skirstymo, skiriasi ir kūrybiškumo bei asmenyb÷s bruožų sąsajos. Antra, manoma, kad kūrybiškumo ir asmenyb÷s bruožų sąsajos gali kisti priklausomai nuo kūrybiškumo tipo. Išskiriami menininis, intelektualinis ir kasdieninis kūrybiškumas, kurie būdingi skirtingų profesijų atstovams ir yra skirtingai asocijuojami su asmenyb÷s bruožais. Kadangi, priklausomai nuo profesijos, įvairuoja kūrybiškumo aspektų ir asmenyb÷s bruožų raiška, tai galima manyti, kad skirtingų profesijų grup÷se skirsis ir kūrybiškumo bei asmenyb÷s bruožų sąsajos. Taigi straipsnyje per kūrybiškos asmenyb÷s prizmę nagrin÷jamos kūrybiškumo ir asmenyb÷s bruožų sąsajos bei su tuo susiję problemos. Analizuojami pasaulyje atlikti tyrimai, kuriais buvo siekiama paaiškinti kūrybiškos asmenyb÷s konstruktą, bei išskiriami asmenyb÷s bruožai labiausiai siejami su kūrybiškumu, ypatingą d÷mesį kreipiant į H. Eysenck išskirtus asmenyb÷ bruožus – psichotiškumą, neurotiškumą ir ekstraversiją. Straipsnyje pateikiamas autorių atliktas tyrimas, ieškojęs sąsajų tarp H. Eysencko išskirtų asmenyb÷s bruožų ir kūrybiškumo meninio profilio ir socialinių mokslų studentų grup÷se.[...]
The article analyzes the links between creativity and personality traits in students of artistic and social profiles to understand more fully how different aspects of creativity are associated with personality traits such as psychoticism, extraversion and neuroticism. The study found that more creative by creative personality scale students of artistic profile score better in extraversion scale than the less creative students, and more creative students of social sciences score better in psychoticism scale than less creative students of social profile. Also some tendencies of statistically significant differences were observed: more creative students of artistic profile gather more scores in psychoticism scale than less creative students, more creative students of social sciences gather more scores in extraversion scale and fewer scores in neuroticism scale than less creative their peers. Moreover, a tendency of statistically significant difference among students of artistic profile was pointed out: more creative by divergent thinking aspect – fluency students have a more expressed trait of psychoticism than less creative students
Internet: http://info.smf.ktu.lt/Edukin/zurnalas/lt/2010-4_(70)/
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.