Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50831
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Račkauskas, Mantautas;Liesionis, Vytautas
Title: Kredito unijos narių finansinė elgsena atsižvelgiant į jų asmenines savybes
Other Title: Financial behavior pecularities when choosing between bank and credit union
Is part of: Vadyba: mokslo tiriamieji darbai = Journal of management. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, nr. 1(22)
Extent: p. 127-133
Date: 2013
Keywords: Finansinė elgsena;Kredito unijos;Bankinis sektorius;Finansinė atskirtis;Financial behavior;Credit unions;Banking sector;Financial exclusion
Abstract: Šiandien, kai dauguma ekonominių teorijų jau yra ištirta, o jų veikimas yra pagrįstas daugeliu tyrimų, yra pastebima vis daugiau nukrypimų, kurių negalima paaiškinti standartinėmis ekonominėmis teorijomis. Šiems nukrypimams paaiškinti pasitelkiama žmonių psichologijos analizė ir jų priimtų sprendimų iracionalumo įvertinimas. Tai parodo, jog finansinė elgsena - tai finansų ekonomikos ir kognityvinės psichologijos junginys, egzistuojantis visose gyvenimo srityse, o ypač tose, kur reikia priimti finansinius sprendimus. didėjanti kredito unijų rinka tampa vis didesniu konkurentu bankams, o žmonių pasirinkimą tarp šių finansinių institucijų įtakojantys veiksniai gali būti labai įvairūs - tiek materialiniai, tiek psichologiniai. Todėl šiame darbe atlikto tyrimo metu yra siekiama išsiaiškinti kokie pagrindiniai aspektai įtakoja žmonių apsisprendimą. Kartu siekiama įvertinti žmonių pasitenkinimą kredito unijomis, kai vartotojas gali palyginti ir turi vartojamąją patirtį. Pirmojoje darbo dalyje yra pristatoma finansinės elgsenos teorija. Taip pat supažindinama su kredito unijų veiklos specifika bei esminiais pranašumais prieš didžiuosius Lietuvos bankus. Antrojoje dalyje pristatomas finansinės elgsenos tyrimas - supažindinama su tyrimo metodologija, kuri buvo naudojama tyrimui atlikti. Trečioji darbo dalis - gautų rezultatų analizė, palyginimas, sąryšių tarp skirtingų veiksnių ieškojimas. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados apie kredito unijos narių finansinės elgsenos ypatumus, įtakojusius jų pasirinkimą bei elgseną kredito unijoje. Šis darbas reikšmingas tuo, kad būtent jame buvo pradėta nauja tyrimų sritis - pradėta tirti žmonių elgsena renkantis tarp kredito unijos ir banko.[...]
Today we face a lot of economic theories that have already been investigated many times, and their existence is proven by many researches. But nowadays we can see a lot of deviations from these economic theories that cannot be explained by those theories which during the ages have been kept as static and unchangeable. To explain these changes, psychological analysis is being used, which helps to reveal and evaluate the irrationality of their decision. It shows that financial behavior - is a combination of financial economics and cognitive psychology, which exists in every step of our lives, and especially those, where we need to take financial decisions. This work is important, because Credit unions are becoming a growing rival for banks and here, in this work, the most important aspects of financial behavior that influence the decision of what to choose - bank or credit union, are described. This article gives knowledge with main aspects of financial behavior and most common trends of financial behavior, such as Perspective Theory, Status Quo bias and other that could be applied in this and further researches. Another important topic in the research - cognitive formation. It is usually explained as the way of representation of information, which influences and affects the choice of a human; and it can be related with mental accounting, which sometimes can be really meretricious and possibly affect his financial behavior. Such situation happened when respondents had to choose the price of 200 litas for two weeks - 14 litas or 14% of annual interest rate.[...]
Internet: http://www.vlvk.lt/private/Vadybos%20turiniai/Vadyba_2013_1.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.89 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

168
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

18
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.