Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50750
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gustainienė, Loreta;Petruškevičiūtė, Jovita
Title: Informacinių technologijų naudojimo intensyvumo sąsajos su 6–10 klasių mokinių psichologinėmis charakteristikomis ir suvokiamu socialiniu palaikymu
Other Title: Relationship between the intensity of using information technologies and psychological characteristics and perceived social support in a sample of 6–10th form schoolchildren
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2010, nr. 4(51)
Extent: p. 100-110
Date: 2010
Keywords: 6–10 klasių mokiniai;Psichologinės charakteristikos;Suvokiamas socialinis palaikymas;Informacinės technologijos;6–10 form pupils;Psychological characteristics;Information technologies;Perceived social support
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti televizijos laidų ir filmų žiūrėjimo, kompiuterių ir mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumo sąsajas su 6–10 klasių mokinių psichologinėmis charakteristikomis ir suvokiamu socialiniu palaikymu. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 394 mokiniai (191 berniukas, 203 mergaitės) iš trijų (Kauno, Lazdijų ir Veisiejų miestų) mokyklinio ugdymo įstaigų. Technologijų naudojimo intensyvumas vertintas darbo autorių sudarytu klausimynu. Mokinių suvokiamam socialiniam palaikymui įvertinti taikyta Zimeto, Dahlemo, Zimeto ir Farley’o metodika, vienišumui – Russello metodika. Mokinių laimingumui vertinti naudotas klausimas „Kaip dažnai jautiesi laimingas?“, savigarbai įvertinti taikyta Rosenbergo metodika. Rezultatai ir išvados. Tiesioginis bendravimas naudojant informacines technologijas siejasi su didesniu suvokiamu draugų palaikymu; tačiau laiko leidimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesniu suvokiamu socialiniu palaikymu. Intensyvesnis laiko leidimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesne savigarba ir didesniu vieni- šumo jausmu. Intensyvesnis tiesioginis bendravimas naudojant informacines technologijas siejasi su mažesniu vienišumo jausmu ir didesniu laimingumo jausmu. Tyrimo rezultatai atskleidė būtinybę plėtoti tyrimus šia kryptimi. Gauti rezultatai galėtų būti naudingi rengiant profilaktines priemones, gerinančias mokinių fizinę ir psichikos sveikatą
Objective. To assess the relationship between the intensity of use of information technologies, such as television, computers and mobile phones, and 6–10 th grade pupils’ psychological characteristics as well as perceived social support. Methods and materials. The participants of the study were 394 pupils (191 boy and 203 girls) from various towns in Lithuania. The intensity of using information technologies was measured by a questionnaire composed by the authors of the research. Perceived social support was assessed by the Multidimentional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) (Zimet, Dahlem, Zimet and Farley, 1988). Loneliness was measured by the Loneliness Scale (Russell, 1996). Happiness was assessed by the question “How often do you feel happy? and self-esteem was assessed by the Self-esteem scale (Rosenberg et al, 1965). Results and conclusions. More intensive direct communication using information technologies among 6–10 th grade pupils was related to higher perceived support from friends, however, leisure time spent using information technologies was related to lower perceived social support. Time spent using information technologies was also related to lower self-esteem scores and higher loneliness scores. More intensive direct communication using information technologies was related to lower loneliness and higher happiness scores. Research revealed the necessity to continue research in this field, and the results obtained could be used in elaborating measures for schoolchildren’s mental and physical health
Internet: http://www.hi.lt/images/Sv_4(51)_Gustainien+.pdf
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.