Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/49853
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Tamoliūnaitė, Lina;Stravinskienė, Vida
Title: Kėdainių miesto įtaka Nevėžio upės vandens kokybei
Other Title: Impact of Kėdainiai city on water quality of Nevėžis
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 19-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2013 m. gegužės 8-10 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2013, d. 1
Extent: p. 80-83
Date: 2013
Keywords: Nevėžis;Vandens kokybė;Azoto junginiai;Fosforo junginiai;Nevėžis;Water quality;Nitrogen compounds;Phosphorus compounds
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti Kėdainių miesto įtaką Nevėžio upės vandens kokybei. Straipsnyje analizuojami ištirpusio deguonies, biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras (BDS7), bendrojo azoto, nitritų, nitratų, amonio azoto, fosfatų ir bendrojo fosforo vidutiniai metiniai duomenys Nevėžio upėje aukščiau ir žemiau Kėdainių. Taip pat vertinta Kėdainių miesto daroma įtaka Nevėžio upės vandens kokybei ir Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumas. Be to šio tyrimo duomenys buvo palyginti su Panevėžio miesto Nevėžio upės vandens kokybės rodikliais. Analizei buvo naudoti 2000–2011 m. Nevėžio upės vandens kokybės ir Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo duomenys, gauti iš LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento. Duomenų analizė parodė, kad daugiametė biogeninių medžiagų, BDS7 ir ištirpusio deguonies koncentracija žemiau Kėdainių yra didesnė nei aukščiau Kėdainių. Pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius Nevėžio upė aukščiau Kėdainių atitinka geros būklės kriterijus, o žemiau Panevėžio – vidutinės ar blogos būklės kriterijus. Lyginant Nevėžio upės kokybės rodiklius Kėdainių mieste su analogiškais šios upės rodikliais Panevėžio mieste, nustatyta, kad tiriamųjų rodiklių daugiametė koncentracija aukščiau ir žemiau Kėdainių yra didesnė nei aukščiau ir žemiau Panevėžio. Tai rodo, kad upės vandens kokybė ties Kėdainiais yra blogesnė nei ties Panevėžiu. Kėdainių nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė parodė, kad iki vandenvalos įrenginių rekonstrukcijos nuotekų išvalymo efektyvumas (72 %) buvo prastesnis nei po rekonstrukcijos, kuomet šis rodiklis siekė 84 %
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/49853
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.