Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStankevičienė, Antanina-
dc.contributor.authorSnieškienė, Vilija-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T22:11:50Z-
dc.date.available2018-10-06T22:11:50Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issn20291906-
dc.identifier.otherVDU02-000013492-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/48869-
dc.description.abstractDarbo tikslas – įvertinti Alytaus miesto rekreacinių želdynų būklę ir jos kitimo priežastis. Būklė buvo vertinta 2009–2012 metais rugpjūčio mėnesio viduryje, septyniuose parkuose (Gulbynės, Jaunimo, Kurorto, Likiškių, Miesto sodo, Putinų, Žuvėdrų kalvos), dviejuose skveruose (Studentų, Angelų sargų bažnyčios) ir aikštėse (Rotušės ir Pirmojo Alytaus). Iš 96 taksonų (52 gentys, 81 rūšys, 20 varietetų, veislių) sumedėjusių Alytaus miesto rekreaciniuose želdiniuose augančių sumedėjusių augalų antžeminės dalies išskirta 17 genčių 22 rūšys grybinių ligų sukėlėjų ir 14 genčių 17 rūšių kenkėjų. Didesnė dalis ligų ir kenkėjų yra įprasti ant tam tikrų rūšių augalų šeimininkų ir žalos nedarė. Potencialiai pavojingos grybinės ligos pažeidžiančios mažalapę liepą yra: Apiognomonia errabunda, Mycoshaerella microsora, veimutinę pušį – Cronartium ribicola, kalninę guobą – Ophiostoma ulmi, šermukšnį – Venturia inaequalis, paprastąjį kaštoną – Erysiphe flexuosa; potencialiai pavojingi kenkėjai: mažalapei liepai – Schizotetranychus tiliarum, Eucalipterustiliae, Caliroa annulipes, paprastajam putinui – Pyrrhalta viburnilt
dc.description.abstractIn 2009-2012 the state of Alytus city recreational green plantations has been assessed: seven parks (Gulbynės, Jaunimo, Kurorto, Likiškiu, Miesto sodo, Putinu, Žuvėdru kalvos), two squares (Studentu, Angelu sargu bažnyčios) and two places (Rotušės and Pirmojo Alytaus). From 96 taxa (52 genera, 81 species, 20 varieties) of above-ground part of woody plants were isolated 17 genus, 22 species of fungal pathogens and 14 genus, 17 species of pests. A greater proportion of diseases and pests are common on plant hosts of certain species, they are harmful, do not affect decorativeness. Potentially dangerous fungal disease damaging small-leave linden are: Apiognomonia errabunda, Mycoshaerella microsora, for Pinus strobus harmful is Cronartium ribicola, for Ulmus glabra - Ophiostoma ulmi, Sorbus spp. - Venturia inaequalis, Aesculus hippocastanum - Erysiphe flexuosa; potentially dangerous pests: for small-leave linden - Schizotetranychus tiliarum, Eucalipterus tiliae, Caliroa annulipes, for Viburnum opulus - Pyrrhalta viburnien
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 151-158-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofDekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, Nr. 4(9), 2013-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.subjectAlytuslt
dc.subjectRekreaciniai želdynailt
dc.subjectAugalų ligoslt
dc.subjectAugalų kenkėjailt
dc.subjectFitosanitarinė būklėlt
dc.subjectAlytusen
dc.subjectRecreational greeneriesen
dc.subjectDeseases of plantsen
dc.subjectPests of plantsen
dc.subjectPhytosanitary stateen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleAlytaus miesto rekreacinių želdynų fitosanitarinė būklėlt
dc.title.alternativeThe phytosanitary state of recreational greeneries in Alytusen
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dcterms.bibliographicCitation27-
dc.date.updated2015-03-09T16:17Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Kauno kolegija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["2029-1906"], "code": "S4", "subject": ["A001"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 8, "sheets": 0.571, "timestamp": "20150309161704.0", "account": {"year": 2013, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1"}], "id": "8A26E93A76E9EBB419FA6133FB82D7E6", "lname": "Stankevičienė", "fname": "Antanina", "status": "1", "name": "Stankevičienė, Antanina"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1"}], "id": "C0D8C2B005E1C2DB4388D8473DE437CD", "lname": "Snieškienė", "fname": "Vilija", "status": "1", "name": "Snieškienė, Vilija"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml9.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

160
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

14
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.