Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/48072
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Balčius, Gediminas;Gražulevičienė, Regina
Title: Aplinkos kokybės būklės vertinimas remiantis REACH sistema
Other Title: Assessment of environment quality by REACH record system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 16-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2010 m. gegužės 12-14 d., birželio 17-19 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 117-120
Date: 2010
Keywords: Gyvsidabris;Kadmis;Ftalatai;REACH;Mercury;Cadmium;Phthalates;REACH
Abstract: Aplinkos kokybei ir visuomenės sveikatos saugai užtikrinti būtinas cheminių medžiagų valdymas, bendradarbiavimas tarptautiniu mastu ir cheminių medžiagų pavojingumo vertinimas remiantis moksliniais tyrimais. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) yra pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas. Tyrimo tikslas buvo sukaupti ir išanalizuoti duomenis apie svarbiausias Lietuvos pramonėje naudojamas toksiškas medžiagas: gyvsidabrį (Hg), kadmį (Cd), ftalatus, įtrauktus į REACH sąrašą, keliančias pavojų gyventojų sveikatai ir nustatyti jų apskaitos Lietuvoje būklę. Pastaraisiais metais stebimas į Lietuvą patenkančių ftalatų kiekio didėjimas, 2008 m. – 79568 t polietileno teraftalato. Įvežamų gyvsidabrio junginių kiekiai mažėjo nuo 4400 kg iki 6,6 kg. Įvežamų kadmio junginių kiekiai nepakito ir sudarė apie 11 kg. Lietuvoje vykdomo monitoringo 2007-2008 m. duomenimis kadmio koncentracijos ore ir upių paviršiniuose vandenyse leistinų higienos normos ribų neviršijo
Controlling chemical substances, international cooperation and correct evaluation of danger caused by them, based on scientific research are necessary in order to keep environmental quality and public health safe. Regulation signed by European Parliament and Council to control registration, evaluation, authorization and limitation of chemical substances (REACH) is the main juridical act from the new European Union‘s policy regarding regulation of chemical substances. Objective of this research was to gather and analyze data regarding main toxic substances used in Lithuania‘s industry, and to evaluate the condition of its recording in the country; those substances mainly are - mercury (Hg), cadmium (Cd) and phthalates, of which all are included into REACH list and are treat to citizens health. In the past years we can observe an increase in imported phthalates: 79568 t of polyethylene terephthalate were brought into Lithuania in 2008. The amount of mercury compounds were decreasing from 4400 kg to 6.6 kg. Incoming amount of cadmium compounds remain stable - ~11 kg. By the records of monitoring held in Lithuania in 2007-2008 concentration of cadmium in atmosphere and in surface waters haven‘t exceeded allowed limits
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/48072
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.