Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47657
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Garliauskaitė, Ramunė;Stravinskienė, Vida
Title: Kauniečių nuomonė apie darnų turizmą ir jų kelionių įpročiai
Other Title: The opinion of Kaunas inhabitants about sustainable tourism and their travel habits
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 21-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2015 m. gegužės 6-7 d. = Human and nature safety : proceedings of the 21th international scientific-practice conference. Kauno raj., Akademija: LŽUŪ, 2015, d. 2
Extent: p. 112-115
Date: 2015
Keywords: Darnus turizmas;Respondentai;Kelionių įpročiai;Sustainable tourism;Respondents;Travel habits
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti, kokia yra respondentų (Kauno gyventojų) nuomonė apie darnų turizmą ir jų kelionių įpročiai. Šiuo tikslu buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 150 respondentų – 32,7 % vyrų ir 67,3 % moterų. Apklausos rezultatai rodo, kad tik 34 % visų respondentų yra girdėję terminą Darnus turizmas. Beveik pusė vyrų ir moterų mano, kad darnus turizmas yra orientuotas į aplinkos apsaugą, ekonomikos vystymąsi ir socialinius–kultūrinius aspektus. Mažiausiai respondentų darnų turizmą sieja su ekonomikos vystymusi. Daugiausiai respondentų yra linkę keliauti automobiliu. Pasirinkimas keliauti pėsčiomis priklauso nuo lyties – šį keliavimo būdą daugiau renkasi vyrai nei moterys (p=0,03). Kelionių metu susidariusias atliekas dauguma respondentų išmeta į bendrą konteinerį, išrūšiuoja – kiek daugiau nei trečdalis. Beveik 90 % respondentų mano, kad aplinkosauginis švietimas kelionių metu yra reikalingas. Daugiau nei 70 % respondentų keliaudami atsižvelgia į galimą poveikį aplinkai ir stengiasi ją tausoti
The aim of study – to assess the opinion of Kaunas inhabitants about sustainable tourism and their travel habits. 150 respondents have participated in the survey – 32.7 % men and 67.3 % women. The results show that only 34 % of respondents have heard the term Sustainable tourism. Almost half of men and women think that sustainable tourism is oriented to environmental protection, economic development and social-cultural aspects. Least of respondents link the sustainable tourism with economic development. Most of respondents are inclined to travel by car. Choosing travelling on foot depends on gender – this way of travelling is more popular between men than women (p= 0.03). The majority of respondents the waste formed during travelling discard to general use container and more than third – sort it. Almost 90 % of respondents think that environmental education is needed during travelling. More than 70 % of respondents think about their potential influence on the environment and try to save it
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/47657
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.21 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.