Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/47341
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Fenomenologinė intuicijos samprata ir jos hermeneutinė transformacija Vosyliaus Sezemano gnoseologijoje
Other Title: Phenomenological conception of intuition and its hermeneutical transformation in Vasily Sesemann’s gnoseology
Is part of: Inter-studia humanitatis. Šiauliai, Vilnius : Šiaulių universitetas, BMK leidykla, 2014, nr. 17
Extent: p. 28-41
Date: 2015
Keywords: Sezemanas;Fenomenologija;Gnoseologija;Hermeneutika;Interpretacija;Intuicija;Sesemann;Phenomenology;Intuition;Gnoseology;Hermeneutics;Interpretation
Abstract: Straipsnyje analizuojama fenomenologinė intuicijos samprata ir jos hermeneutinė transformacija Sezemano gnoseologijoje. Sezemano intuicijos samprata akivaizdžiai labiau siejasi su fenomenologine, o ne su neokantine filosofijos tradicija. Straipsnyje pirmiausia aptariama fenomenologinė intuicijos samprata Husserlio filosofijoje. Antruoju žingsniu nagrinėjama hermeneutinė intuicijos transformacija Heideggerio filosofijoje. Trečiuoju žingsniu parodoma, kad Sezemano atlikta pažinimo analizė atskleidžia, kaip nuo grynosios intuicijos atsigręžiama į aplinkinio pasaulio ir gyvenimo jame supratimą. Sezemanui artima heideggeriška interpretuojančio supratimo samprata, tačiau negalima teigti, jog jis visiškai atsiribojo nuo huserliškos intuicijos sampratos. Sezemanas pripažįsta, kad intuicija yra susieta su interpretacija, tačiau, skirtingai nuo Heideggerio, Sezemanas intuicijos nesutapatina su kalbine medija
This paper analyzes the phenomenological conception of intuition and its hermeneutical transformation in Sesemann’s gnoseology. Sesemann studied philosophy at the University of St. Petersburg and, as well with the Neo-Kantians Cohen and Natorp at the University of Marburg. However, his concep"on of intuition is clearly more associated with the phenomenological rather than the Neo-Kantian philosophy tradition. Firstly, this paper discusses the phenomenological conception of intuition in Husserl’s philosophy. Secondly, it discusses the hermeneutic transformation of intuition in Heidegger’s philosophy. Thirdly, it shows that the analysis performed by Sesemann demonstrates how the pure intuition is transformed to the understanding of world and life in it. Although Sesemann is close to the Heideggerian conception of interpretive understanding, however, it can not to be stated that it is completely distanced from the Husserlian conception of intuition. Sesemann recognizes that intuition is associated with interpretation, but unlike Heidegger, Sesemann does not identify it with the linguistic media
Internet: http://www.su.lt/mokslas-ir-menas/mokslo-leidiniai/inter-studia-humanitatis
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.27 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

132
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.