Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46797
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Karpavičius, Jonas;Varkulevičienė, Judita
Title: Lapuočių medžių radialiojo prieaugio ryšiai su hibridinių vilkdalgių fenofazėmis ir jų prognozavimo galimybių įvertinimas
Other Title: Relations between Radial Increment of Deciduous Trees and Hybrid Irises Phenophases and Their Predictability Rating
Is part of: Vagos : mokslo darbai. Akademija (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2009, nr. 85(38)
Extent: p. 28-34
Date: 2009
Keywords: Vilkdalgiai;Fenofazės;Radialusis prieaugis;Prognozavimas;Priklausomybė;Iris;Phenophases;Radial growth;Forecasting;Dependence
Abstract: Šio darbo tyrimo objektai – VDU Kauno botanikos sode auganciu 1993–2009 m. hibridiniu vilkdalgiu (Iris hybrida hort.) trys lietuviškos veisl s, besiskiriancios vegetacijos ir žyd jimo ankstyvumu: ankstyva veisl – Nida , vidutinio v lyvumo – Šiaurin ir v lyvoji veisl – F ja , ir medžiu – paprastojo ažuolo (Quercus robur L.), paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) bei paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) pametinis radialusis prieaugis. Tiriant nustatyta, kad atskiru vilkdalgiu veisliu fenofaziu pradžia susijusi su žiemos, pavasario ir visu hidrologiniu metu vidutin mis temperaturomis ir krituliu kiekiu. Daugiausia vyrauja neigiami ko aciniai koeficientai su temperaturomis ir krituliais Kuo žemesn s min tu laikotarpiu temperaturos ir mažiau krituliu, tuo tirtu vilkdalgiu vegetacija prasideda v liau, ypac vegetacijos pradžia su žiemos (r > -0.51; t = 2,0) ir pavasario temperaturomis (r > -0.70; t = 3,1), t. y. buvusios pasiruošimo vegetacijai salygos turi didesni poveiki, nei tolimesn s vegetacijos metu. Labai panašiai i tas pacias klimato salygas reaguoja medžiu radialusis prieaugis ir priklausomyb nuo skirtingu periodu klimato veiksniu, glaudžiai susijusi su augavieciu salygomis. Taip pat nustatyta, kad tarp medžiu radialiojo prieaugio ir skirtingu vilkdalgiu veisliu fenofaziu pradžios yra glaudus ryšys, taip pat pradžia glaudžiai susijusi su augavieciu salygomis, ir medžiu užimama pad timi medynuose. Ivertinus vilkdalgiu vegetacijos ir žyd jimo fenofaziu bei lapuociu medžiu radialiojo prieaugio priklausomybe nuo klimato veiksniu ir augavieciu litologin s sud ties bei vandens slugsojimo gylio, galima tiksliau ivertinti klimato veiksnius daugiausia lemiancius busima prieaugio dydi, kartu ir prognozuoti busima kitu metu radialiojo prieaugio ploti ir vilkdalgiu fenofaziu pradžia, taip pat patikslinti gamtin s aplinkos prognozavimo patikimuma
The objects of this research – three Lithuanian varieties of hybrid irises (Iris hybrida hort.) grown in VMU Kaunas Botanical Garden in 1993–2009 and yearly radial increment of plain oak (Quercus robur L.), plain ash (Fraxinus excelsior L.), and plain chestnut (Aesculus hippocastanum L.). The chosen irises varieties differ in growth and flowering time: early variety – 'Nida', medium late – 'Šiaurin ' and the late variety – 'F ja'. The study established that beginning of different irises varieties phenophases is related to the average temperatures and precipitation levels in winter, spring and during the entire hydrological year. Negative correlation coefficients for both the temperatures and the precipitation predominate. The lower temperature and precipitation level, the later vegetation of the tested irise varieties starts. Correlation of beginning of vegetation with winter temperature (r> -0.51, t = 2.0) and spring temperature (r> -0.70, t = 3.1) is particularly important, i.e. the former pre-vegetation conditions have a greater impact than those of the following vegetation period. Tree radial increment shows very similar reaction to the same climatic conditions, and the dependence on climatic factors of the individual periods is closely related to habitat conditions. The research established the existence of strong relations between radial increment of trees and beginning of individual irises varieties phenophases, where habitat conditions and trees’ position in stands also play an important role. Evaluation of dependence of irises vegetation and flowering phenophases and deciduous trees radial increment on climatic factors, habitat litological composition and water occurrence depth enables to give a more accurate assessment of climatic factors which largely determine the future increment, and, at the same time, to predict the width of the next year radial increment.[...]
Internet: http://www.lzuu.lt/vagos/lt/30098
Affiliation(s): Aplinkos tyrimų centras
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

142
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.