Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46183
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Snieškienė, Vilija;Juronis, Vidmantas
Title: Schizophyllum Commune išplitimas Lietuvos miestų želdiniuose ir miškuose
Other Title: Distribution of the fungus Schizophyllum commune in plantings of trees in Lithuanian cities and forests
Is part of: Mikologijos raida Lietuvoje - istorija ir nūdienos problemos [Elektroninis išteklius]: Tarptautinė mokslinė konferencija dr. Jono Mazelaičio 100 metų jubiliejui pažymėti, Vilnius, 2007 m. spalio 10-12 d. Vilnius : Botanikos instituto leidykla, 2007
Extent: p. 21-22
Date: 2007
Keywords: Schizophyllum Commune;Išplitimas Lietuvoje;Išplitimas miškuose;Schizophyllum commune;Lithuanian forests
ISBN: 9789986662327
Abstract: Dauguma Lietuvos ir užsienio mokslininkų Schizophyllum commune Fr. apibūdina kaip saprotrofą – lapuočių ir spygliuočių negyvos medienos ardytoją. Pastebėjome, kad 1994–1996 m. intensyviai nugenėjus prie gatvių augančius medžius per trumpą laiką šio grybo pažeistų medžių padaugėjo nuo 1–3 proc. iki 30–50 proc. Įvairiuose Lietuvos miestuose buvo aptikti šių rūšių prie gatvių augantys medžiai, pažeisti S. commune: Tilia cordata Mill., T. europaea L., T. platyphyllos Scop., Aesculus hippocastanum L., Acer platanoides L. ir A. negundo L. Schizophyllum commune pažeisti buvo ne tik genėti, bet ir negenėti kai kurių rūšių medžiai, augantys parkuose (Tilia cordata, T. platyphyllos, Juglans sp.) ir miškuose (Qercus rubra L). 1995–2007 m. buvo tirtas Schizophyllum commune Fr. išplitimas miestų želdiniuose ir 2004–2006 m. šio grybo pažeisti miškuose augantys medžiai. Mūsų darbo tikslas – S. commune paplitimo ištyrimas miestų želdiniuose (genėtų medžių, augančių prie gatvių ir negenėtų medžių parkuose) ir miške. Daugumoje literatūros šaltinių aprašytas kaip negyvos medienos ardytojas S. commune tampa pavojingas ir gyviems medžiams. Labiausiai pažeisti buvo šių rūšių medžiai: Tilia cordata, Aesculus hippocastanum ir Acer negundo (genėti medžiai, augantys prie gatvių), Tilia cordata (negenėti medžiai parkuose) ir Qercus rubra (miškuose). Tilia europaea, augančios net ekstremaliomis sąlygomis (prie gatvių), Schizophyllum commune grybui buvo labiau atsparios. Šis grybas kenkia medžiams, augantiems jiems neįprastomis, netinkamomis sąlygomis
Lithuanian and foreign scientists treat Schizophyllum commune Fr. as a saprotrophe – destructor of dead timber of deciduous and coniferous trees. In 1994–1996, after intensive pruning of trees growing close to the streets, in short time the amount of injured trees increased from 1–3 % to 30–50 %. The following tree species growing close to the streets were injured by S. commune in various Lithuanian cities: Tilia cordata Mill., T. europaea L., T. platyphyllos Scop., Aesculus hippocastanum L., Acer platanoides L. and A. negundo L. Not only pruned trees but also some trees in the parks (Tilia cordata, T. platyphyllos, Juglans sp.) and forests (Qercus rubra L) were injured. In 1995–2007 the spread of Schizophyllum commune in green plantations of the cities and in 2004–2006 in the forest trees was investigated. The aim of our work was to determine the distribution of S. commune in the city plantings (pruned trees growing close to the streets and un-pruned trees in the parks) and forest trees. S. commune, in most references described as fungus attacking dead wood, becomes very dangerous for living trees. The following tree species were the most severely injured: Tilia cordata, Aesculus hippocastanum and Acer negundo (pruned trees growing close to the streets), Tilia cordata (un-pruned trees in the parks) and Qercus rubra (in the forests). This fungus attacks plants growing under unusual and unsuitable conditions. However, pruned Tilia europaea trees growing in extreme conditions (close to the streets) are more resistant to the fungus Schizophyllum commune
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46183
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.13 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.