Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/45643
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Pasvenskienė, Aušrinė;Kiršienė, Julija
Title: Legal regime of separate property in a marital agreement : is an agreement by which it is obvious that the financial state of one of the spouses is superior enforceable?
Other Title: Atskiro turto režimas vedybų sutartyje: ar galioja sutartis, kai akivaizdu, jog vieno iš sutuoktinių turtinė padėtis pagal sutartį bus geresnė?
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009, Nr. 4(118)
Extent: p. 167-196
Date: 2009
Keywords: Vedybų sutartis;Atskiro turto režimas;Sandorio pripažinimas negaliojančiu;Atsisakymas;Pakeitimas;Marital agreement;Legal regime of separate property;Unenforceable agreement
Abstract: Lietuvoje vedybų sutartys yra dar gana retas reiškinys. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 3.108 straipsnio 2 dalį, „[s]utuoktinio reikalavimu teismas vedybų sutartį gali pripažinti visiškai ar iš dalies negaliojančia, jeigu sutartis iš esmės pažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo principą ir vienam iš sutuoktinių yra labai nepalanki“ . Straipsnyje analizuojami kriterijai ir principai, kurie turėtų būti taikomi sprendžiant vedybų sutarties galiojimo klausimą remiantis minėta norma. Pirmoje straipsnio dalyje trumpai aptariama vedybų sutarčių instituto raida. Antroje straipsnio dalyje remiantis JAV patirtimi analizuojami specialieji vedybų sutarčių galiojimo pagrindai, atkreipiamas dėmesys, kad, priešingai nei Lietuvoje, vertinant vedybų sutarties negaliojimą, JAV yra analizuojamos sąlygos bei aplinkybės ne tik sutarties sudarymo momentu, bet ir santuokos nutraukimo momentu. Tačiau nors LR CK normos, reglamentuojančios vedybų sutarčių galiojimą, nenumato galimybės pripažinti sutartį negaliojančia pasikeitus aplinkybėms, tačiau vykdyti sutartinius įsipareigojimus pasikeitus aplinkybėms yra įtvirtinta LR CK 6.204 straipsnyje, numatančiame galimybę nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, jei vienai iš šalių sutartį įvykdyti tampa sudėtingiau. Šioje dalyje aptariamos vedybų sutarties šalių lygiateisiškumo pažeidimo, esminės šalių nelygybės bei pasikeitusių aplinkybių pasikeitimo problemos, akcentuojamas reikalavimas vedybų sutarties šalims pateikti visą informaciją apie savo turtinę padėtį. Trečioje straipsnio dalyje nagrinėjama teisingumo bei sąžiningumo ir sutarties laisvės principų kolizija. Remdamosi tyrimu autorės pateikia vedybų sutarčių galiojimo teisinio vertinimo testą
Under the Lithuanian legislation, current and future spouses are allowed to sign marital agreements by which their property rights and obligations are set. However, it underlines that in some cases the court may declare the whole agreement or some of its terms unenforceable. The legislator does not specify which particular terms may be declared unenforceable. Therefore, the implementation of the spouses’ right to choose the terms they want is put under doubt. As a result, it is very important to find out the circumstances and the criteria that should be evaluated before a marital agreement or some of its terms are declared unenforceable. Under the Lithuanian legislation, the validity of a marital agreement is considered only at the moment it is signed. However, it is not the case in other countries. For instance, many courts of the United States in deciding on the validity of a marital agreement take into account all the circumstances and conditions both at the time a marital agreement is signed and at the time of divorce. Some courts analyse if an agreement was executed voluntarily, without any pressure or fraud, and if both parties provided fair and reasonable disclosure of the property or financial obligations as well as what were their bargaining powers and expectations
Internet: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=75927
Affiliation(s): Privatinės teisės katedra
Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.