Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/43117
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Sruoga, Aniolas;Butkauskas, Dalius;Prakas, P;Paulauskas, Algimantas
Title: Evaluation of the genetic structure of the breeding Common Tern (Sterna hirundo) population by means of microsatellite markers
Other Title: Upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) perinčios populiacijos genetinės struktūros įvertinimas panaudojant mikrosatelitinius žymenis
Is part of: Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2006, nr. 1
Extent: p. 47-52
Date: 2006
Keywords: Common Tern;Microsatellite analysis;Genetic differentiation
Abstract: Upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) populiacijos genetinės įvairovės tyrimams audinių pavyzdžiai surinkti iš Lietuvos teritorijoje (Nemuno ir Dauguvos upių baseinuose ties Kalviais, Kietaviškėmis, Nemuno delta, Lazdijais, Kretuono ežero saloje, ties Zarasais bei Ignalina) įsikūrusiose kolonijose perinčių paukščių. Panaudojus 11 pradmenų porų, sukurtų mikrosatelitinių sekų analizei taksonomiškai artimose rūšyse, nustatyti upinių žuvėdrų alelių dažniai 11 polimorfinių lokusų. Heterozigotiškumas atskirose kolonijose įvairavo 0,1809–0,4029 ribose. Ryškių genetinio variabilumo skirtumų tarp tirtų upinių žuvėdrų kolonijų nenustatyta. Tačiau Nemuno deltos kolonijoje nustatytas mažesnis alelių skaičius lokusui, žemesnės polimorfiškumo bei vidutinio heterozigotiškumo reikšmės, atspindinčios didesnę natūraliosios atrankos įtaką šiai kolonijai. Visos populiacijos mastu nustatytas aukštas vidupopuliacinės genetinės diferenciacijos lygis (RST = 0,1545). Nuokrypis nuo Hardžio-Vainbergo pusiausvyros, pasireiškęs heterozigotų deficitu, nustatytas šešiose iš septynių upinių žuvėdrų kolonijų, kuri sąlygoja imbrydingas bei genų dreifas. Tirtosios upinių žuvėdrų kolonijos UPGMA dendrogramoje formuoja atskiras sugrupuotų kolonijų atšakas sudarydamos dvi subpopuliacijas, priskiriamas Nemuno bei Dauguvos upių baseinams, ir tai atspindi populiacijos genetinės struktūros formavimąsi priklausomai nuo didžiųjų upių baseinų
Samples of tissues of the Common Tern (Sterna hirundo) breeding in Lithuania were collected in the colonies distributed in the basins of the River Nemunas and the River Dauguva located near Kalviai, Kietaviškes, the Nemunas delta, Lazdijai, Kretuonas, Zarasai and Ignalina. By means of 11 primer pairs designed for the analysis of microsatellite loci of taxonomically close bird species, allele frequencies at 11 polymorphic loci of the Common Tern were established. The heterozygosity ranged from 0.1809 to 0.4029 in separate colonies. No significant differences in the genetic variability of the colonies under study have been detected. However, a lower genetic variability was established for the Nemunas delta colony, which reflects a greater effect of natural selection. A high genetic differentiation was calculated for the entire population (RST = 0.1545). Deviation from the Hardy–Weinberg equilibrium as a deficit of heterozygosity was detected in six out of the seven colonies investigated. It might be caused by a high level of inbreeding and a genetic drift. The Common Tern subpopulations breeding in the basins of the River Nemunas and the River Dauguva are genetically differentiated and form separate clades in the dendrogram obtained using the UPGMA algorithm. The obtained data allow a conclusion that the differences in the genetic structure of the Common Tern colonies are influenced by the geographic distribution of large rivers
Internet: http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Biologija/Bio_047_052.pdf
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Biologija/Bio_047_052.pdf
Affiliation(s): Vilniaus universiteto Ekologijos institutas
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, aniolas@ekoi.lt
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, dalius@ekoi.lt
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on May 31, 2020

Download(s)

16
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.