Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42795
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Martinkienė, Jurgita
Title: Vadybinių kompetencijų taikymas verslo praktinio mokymo firmoje
Other Title: Application of management competences in business practical training firm
Is part of: Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, nr. 1(14)
Extent: p. 79-87
Date: 2009
Keywords: Vadybinės kompetencijos;Gebėjimai;Vadybininkas;Konkurencinė darbo rinka;Žmonių ištekliai;Imitacinė įmonė;Management competences;Skills;Competitive labor market;Human resources;Enterprise simulation
Abstract: Straipsnyje analizuojamos vadybinės kompetencijos, jų vystymui svarbų vaidmenį vaidina praktinio mokymo firmų veikla, kurios dirba kaip verslo imitacinio modelio firmos. Būsimi vadybos specialistai dirbdami šiose firmose imituoja verslo įmonės, veikiančios konkurencinės rinkos sąlygomis, veiklą. Taip sudaromos sąlygos studentams turimas teorines žinias pagilinti jas ir pritaikyti praktinėse imitacinėse situacijose. Praktinis mokymas studentams yra sudėtingas uždavinys - nėra lengva taikyti praktikoje teorines žinias, įgytas per studijų metus. Studentai, kuriems paskirta atlikti praktiką įmonėse, ne visada turi galimybę būti įtraukti visų padalinių veiklą, susipažinti su padalinių dokumentais, darbo principais organizacijose, studentai neturi galimybių plėtoti savo vadybinių profesinių kompetencijų, įgytų paskaitų ir seminarų metu. Įvertinta, kad verslo praktinių mokymo firmų veikla yra labai svarbi tuo, kad padeda jauniems žmonėms lengviau integruotis į verslo pasaulį ir įgyti ypač svarbias vadybines kompetencijas. Šiandien organizacijose darbuotojų žinios ir sugebėjimai tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu, kuris pagrįstas išskirtinėmis vadovų ir darbuotojų kompetencijomis, darančiomis įtaką konkurencingumui. Būsimiems vadybos specialistams būtini gero administravimo ir vadovavimo įgūdžiai, jie turi būti kūrybingi, kvalifikuoti ir motyvuoti, sugebantys ginti ir tenkinti ne tik būsimų klientų, bet ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius. Sėkmingas, efektyvus vadovavimas neįmanomas be vadybinių kompetencijų, kurios apima vadybininko žinias, įgūdžius, patirtį, požiūrius ir reikalingas asmenines savybes (charakteristikas). Konkurencingoje darbo rinkoje gali dirbti tik aukštą kvalifikaciją ir pakankamas profesines kompetencijas turintys vadybos srities specialistai.[...]
Lithuanian institutions of higher non-university education pay much attention to practical training of future specialists who could meet labor market needs of and contribute to achievement of strategic objectives of the country. The practical training of college students is a complex task – it is not easy to apply in practice theoretical knowledge gained during the study years. The students assigned to perform their practical training in companies do not always have an opportunity to be involved in all departments’ professional activity, be familiarized with this organization’ documentation and its working principles and it leads to the lack of possibility to develop their theoretical competences, acquired during classes and seminars. Thus, it is not accidentally that business practical training firms (BPTF) started being created in educational institutions, particularly in colleges. Nowadays, many Lithuanian colleges have set up mock – BPTFs where future managers can practically both apply their theoretical knowledge and improve management competency. Competency concept is understood differently by different scientists; however competency in terms of methodology means possessing particular specialist skills to successfully perform professional functions. Competency relies upon the person’s ability to feel and recognize certain existing situations but not upon his or her personal characteristics.[...]
Internet: http://www.vlvk.lt/?module=staticpages&id=295
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

12
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.