Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41099
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stripeikis, Osvaldas;Ramanauskas, Julius
Title: Inovacijoms palankios organizacinės kultūros veiksniai
Other Title: Factors of organizational culture favourable to innovations
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2011, Vol. 1(25)
Extent: p. 224-230
Date: 2011
Keywords: Inovacija;Kūrybiškumas;Organizacinė kultūra;Innovation;Creativity;Organizational culture
Abstract: Tam, kad organizacijoje būtų kuriamos ir inovacijos diegiamos, reikalinga tam tikra aplinka, vyraujančios vertybės ir nuostatos, t. y. turi būti suformuota atitinkama organizacinė kultū- ra. Jos formavimui turi įtakos įvairūs veiksniai: kūrybiškumas, rizikos tolerancija, iniciatyvumas, vadovavimo stilius, organizacinė struktūra. Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai įvertinti bei pateikti rekomendacijas formuojant palankius inovacijoms organizacinės kultūros veiksnius. Straipsnyje pristatoma inovacijos samprata ir nustatyti svarbiausieji inovacijoms palankūs organizacinė kultūra veiksniai
In order to create and implement innovations we need specific surrounding, values, attitudes – it means innovations favourable organizational culture. It’s formation is implemented by varies factors: creativity, risk tolerance, iniciativeness, management style, organizational structure. Aim of the research – theoretically justify, empirically evaluate and suggest recommendations in order to form factors of innovation favourable organizational culture. In the article concept of innovation and favourable factors are presented
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/37558
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Klaipėdos universitetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

182
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.