Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40756
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakanauskas, Arvydas Petras;Vanagienė, Vitalija
Title: Naujo prekes ženklo stiprių asociacijų pirkėjui sukūrimas, pozicionuojant naujo maisto produkto vertę
Other Title: A new brand strong association buyers of creation, positioning new food product equity
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, T. 36, nr. 2, 2014
Extent: p. 197-206
Date: 2014
Keywords: Naujas prekės ženklas;Prekės ženklo vertė;Pozicionavimas;Naujas maisto produktas;Produkto vertės kriterijai;Asortimentas;New brand;Brand equity;Brand equity criteria;Positioning;New food product;Food equity
Abstract: Šiuo metu maisto rinkoje pastebimas naujų prekės ženklų, naujų maisto produktų asortimento gausėjimas. Tampa aktualus klausimas, kaip sėkmingiau pozicionuoti naują prekės ženklą, keliant stiprias asociacijas, dėl kurių formuotųsi kiti prekės ženklo vertės elementai: identitetas, žinomumas, įvaizdis, reputacija, lojalumas, paplitimas. Šiuo aktualumu akcentuojama naujo maisto produkto vertės kriterijų svarba. Straipsnio tyrimo tikslas – pateikti naujo prekės ženklo naujo maisto produkto vertės rinkai pozicionavimo, kuriant stiprias asociacijas, modelį. Šio modelio konstravimui trūksta ne tik naujo prekės ženklo sampratos, bet ir paties proceso identifikavimo. Siekiant tikslo, straipsnyje pateikta naujo prekės ženklo sąvoka maisto produkto vertės kriterijų kontekste. Teorinių metodų kontekste išanalizuoti dar mažai sisteminti naujo prekės ženklo naujo maisto produkto vertės rinkai pozicionavimo, kuriant stiprias asociacijas, aspektai, kurie, remiantis algoritmo principu, susisteminti į proceso modelį. Šiuo modeliu rekomenduojama remtis marketingo srities mokslo ir praktikos specialistams, norint sėkmingiau integruoti naujo prekės ženklo naują maisto produktą į rinką. Modelio tinkamumui nustatyti rekomenduojama simuliacinė ir ekspertų nuomonės studija
The food market notable new brands, new food growing number range. Becomes relevant to the question of how to successfully position the new brand, raising strong associations, which were formed by other elements of the brand equity: identity, awareness, image, reputation, loyalty, distribution. There is new emphasis on the relevance of the food equity of importance. The aim of the article – to provide a new brand new food products equity on the market positioning, the creation of a strong association model. This model lacks not only the construction of a new brand equity concept, but also the process of identification . To achieve the objective, the paper presented a new brand equity concept of the equity of food in the context of the criteria. Theoretical methods to analyze the context of the still little systematic re-branding of a new food product on the market equity of the positioning, the creation of a strong association aspects, which, according to the principle of the algorithm to structure the process model. This model is recommended to use in order to successfully integrate the new brand equity new food product equity on the market. This model is recommended to refer to the area of marketing science and practice of professionals in order to better integrate the new brand new food product on the market. The model is recommended to determine the eligibility simulation study and expert opinion
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/813
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

194
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

28
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.